פרופ' אורי רם

פרופסור לסוציולוגיה באוניברסיטת בן גוריון, לשעבר ראש המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה,  ונשיא האגודה הסוציולוגית הישראלית (2016-2018). תרם להתחדשות הסוציולוגיה הביקורתית בישראל, לניתוח מגמות פוסט- וניאו-ציוניות, ולניתוח הגלובליזציה של ישראל.

פרופסור לסוציולוגיה באוניברסיטת בן גוריון, לשעבר ראש המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה,  ונשיא האגודה הסוציולוגית הישראלית (2016-2018). תרם להתחדשות הסוציולוגיה הביקורתית בישראל, לניתוח מגמות פוסט- וניאו-ציוניות, ולניתוח הגלובליזציה של ישראל.