מחקר

ניתוח הצבעה בבחירות לכנסת ה-23 לפי דירוג חברתי-כלכלי של יישובים ושכונות

המסמך מציג ניתוח להצבעה בבחירות שהתקיימו במרץ 2020 לפי אשכול חברתי-כלכלי של יישובים ושכונות, והשוואה לתוצאות הבחירות לכנסת ה-22

להורדת המסמך המלא

הבחירות לכנסת ה-23 התקיימו בחודש מרץ 2020, פעם שלישית בתוך פחות משנה. מרבית הרשימות שהתמודדו בבחירות בספטמבר 2019 התמודדו שוב כפי שהן בבחירות במרץ 2020. חריגים לכך היו מפלגת העבודה-גשר ומרצ שרצו במשותף בספטמבר, ומפלגת ימינה שבה התרחשו שינויים בסדר המועמדים בראש הרשימה.

מסמך זה בוחן כיצד התפלגה ההצבעה בבחירות לכנסת ה-23 מבחינה חברתית-כלכלית וזאת בהשוואה לתוצאות הבחירות לכנסת ה-22.

ממצאים עיקריים:

1. אחוז ההצבעה בבחירות: בבחירות האחרונות גדל שיעור ההצבעה באשכולות הנמוכים, 1 עד 4. אשכולות אלו כוללים בעיקר יישובים ערביים וכן שכונות ויישובים יהודיים המאופיניים ברמה חברתית-כלכלית נמוכה, בהם יישובים בפריפריה. השינויים שהתרחשו בשיעור ההצבעה באשכולות העליונים, 5 עד 10, היו מינוריים.

2. הליכוד וכחול-לבן: שיעור התמיכה בליכוד עלה בכל האשכולות החברתיים-הכלכליים, כאשר הגידול הבולט ביותר היה באשכולות הביניים, 4 עד 7, עם עלייה של 5 עד 6.6 נקודות אחוז. השינויים בשיעור התמיכה בכחול לבן היו קטנים יותר, עם ירידה של עד 1.5 נקודות האחוז בשיעור התמיכה באשכולות הנמוכים, 1 עד 5. באשכולות הגבוהים עלה שיעור התמיכה בכחול לבן, ובעיקר באשכול 9 ו-10 בהם עלה שיעור התמיכה ב-6 ו-5.3 נקודות האחוז, בהתאמה.
בדומה להתפלגות שנצפתה בשתי מערכות הבחירות הקודמות, גם בבחירות האחרונות נרשם שיעור התמיכה הגבוה ביותר למפלגת הליכוד ביישובים ובאזורים בדירוג חברתי-כלכלי 6-4. שיעור התמיכה הגבוה ביותר במפלגת כחול-לבן נרשם גם הפעם ביישובים ובאזורים בדירוג 10-8. בניגוד לבחירות הקודמות שבהן היה שיעור התמיכה באשכול 7 דומה, הפעם גברה הליכוד על כחול-לבן באשכול זה ב-6 נקודות האחוז.

3. הרשימה המשותפת: בבחירות האחרונות חלה עלייה בשיעור ההצבעה לרשימה המשותפת בכל האשכולות החברתיים-כלכליים, עם עלייה בולטת יותר באשכולות הנמוכים 1 עד 4, המאכלסים שיעור גבוה של מצביעים ערבים. חיזוק קטן נוסף קיבלה הרשימה המשותפת גם באשכולות העליונים, 6 עד 10, המתאפיינים באוכלוסייה ממעמד ביניים וביניים-גבוה, בהם רוב ברור לאוכלוסייה יהודית. עם זאת, סך התוספת באשכולות אלו מסתכם בלא יותר מ-8,000 מצביעים.

4. המפלגות החרדיות: במפלגת יהדות התורה וש"ס כמעט ולא נרשמו שינויים בכל הנוגע בשיעור התמיכה שקיבלו שתי המפלגות הללו מתוך כלל הקולות באשכולות החברתיים-כלכליים.

5. העבודה-גשר-מרצ: השוואת התמיכה ברשימת העבודה-גשר-מרצ בבחירות האחרונות לעומת התמיכה בשתי הרשימות בנפרד בחודש ספטמבר 2019 מראה ירידה בכל האשכולות החברתיים-כלכליים. הירידה הבולטת ביותר התרחשה באשכולות הגבוהים, 7 עד 10, בהם ירד שיעור התמיכה בכ-4 עד 6 נקודות האחוז בהשוואה לשיעור התמיכה המשותף בשתי הרשימות שרצו בנפרד בבחירות הקודמות.

6. ישראל ביתנו: לאחר העלייה שנרשמה בתמיכה במפלגת ישראל ביתנו בבחירות לכנסת ה-22, בבחירות האחרונות לכנסת ה-23 נרשמה ירידה קלה בשיעור המצביעים למפלגה זו בכל האשכולות החברתיים-כלכליים, למעט באשכול 1, העני ביותר.

7. ימינה: שיעור התמיכה ברשימה זו ירד בשיעור נמוך של עד נקודת האחוז בכל האשכולות החברתיים-כלכליים.

הניתוח מציג את תוצאות הבחירות בקלפיות השונות ברחבי הארץ לפי הרמה החברתית-כלכלית של האזור סטטיסטי שבו מתגוררים המצביעים בכל קלפי. בקלפיות ביישובים שעבורם לא פורסמה רמה חברתית-כלכלית לפי אזורים סטטיסטיים או שלא ניתן היה לסווג את הקלפי לאזור סטטיסטי, סווגה הקלפי לפי האשכול החברתי-כלכלי של היישוב.

בניתוח נסכמו יחד הקולות מכל הקלפיות שדורגו באותו אשכול חברתי-כלכלי לכדי קבוצה אחת, ועבור כל קבוצה חושב שיעור ההצבעה לכל אחת מהמפלגות מתוך כלל הקולות הכשרים באותו האשכול.


Paper vector in cover image created by macrovector – www.freepik.com