מאמר

סקר: האם הציבור תומך במדיניות המעניקה תקציבים עודפים להתנחלויות?

הסכסוך המתמשך פוגע בישראל גם מבחינה חברתית-כלכלית, משפיע לרעה על רמת החיים של הישראלים ותורם להעמקת אי-השוויון. מה חושב על כך הציבור בישראל?

הדיון הציבורי אודות הסכסוך הישראלי-פלסטיני מתמקד בסוגיות של מוסר, בטחון ודמוקרטיה. בסדרת מחקרים שפרסם מרכז אדוה בשנים האחרונות ביקשנו להעלות לסדר היום סוגיה נוספת, והיא העובדה שהסכסוך המתמשך פוגע בישראל גם מבחינה חברתית-כלכלית, משפיע לרעה על רמת החיים של הישראלים ותורם להעמקת אי-השוויון בישראל.

ומה דעתו של הציבור בישראל? סקר של מרכז אדוה ויוזמת ז'נבה שנערך על-ידי מכון "מדגם" בחודש ספטמבר האחרון הראה כי לדעתם של 45% מהציבור, השליטה הישראלית בשטחים אינה תורמת לכלכלה הישראלית, וזאת לעומת 29% בלבד החושבים שהמשך השליטה בשטחים דווקא כן תורמת לישראל מבחינה כלכלית. 25% מהציבור השיבו כי אינם יודעים לענות על השאלה.

כמו כן הראה הסקר כי 47% מהציבור בישראל מאמינים שהסדר מדיני הכולל פינוי התנחלויות, שלום מלא עם הפלסטינים והחלת יחסים מדיניים עם העולם הערבי יועיל לכלכלה הישראלית, לעומת 25% החושבים שהתפתחות כזו תיפגע בכלכלת ישראל.

// הסקר נערך בחודש ספטמבר בקרב 504 משיבים המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל.