מחקר

רוכבות אבל פחות: רכיבה על אופניים במרחב העירוני במבט מגדרי

איור: freepik

סקירה בינלאומית והמלצות למדיניות. נכתב עבור עיריית תל-אביב-יפו, הרשות לחוסן ושוויון חברתי

להורדת המסמך המלא

ערים ברחבי העולם מתמקדות בשנים האחרונות בשיפור מערכות התחבורה שלהן בדרכים התומכות בכלכלה, באיכות הסביבה ובשוויון חברתי. לרכיבה על אופניים יש יתרונות בכל שלושת הממדים. עלויות תשתיות לאופניים הן נמוכות יחסית, עלות האופניים נמוכה וחלק גדול מהאוכלוסייה יכול לרכוש אותם ומסוגל להשתמש בהם. רכיבה על אופניים היא דרך לשלב פעילות גופנית בחיי היומיום והיא תורמת לבריאות הפיזית והנפשית של הרוכבים/ות. היא ידידותית לסביבה והשימוש בה כחלופה לנסיעה בכלי תחבורה ממונעים, תורם להפחתת זיהום האוויר. עם זאת, רכיבה על אופניים נותרה חלק קטן מהנסיעות היום-יומיות הכוללות ברוב הערים; החסמים המרכזיים הם תנועה כבדה, היעדר צירים בטוחים וחניוני אופניים, וחשש הרוכבים והרוכבות מתאונות.

כאשר בעולם מתפתחים ומיושמים פתרונות אורבניים לתחבורה, חשוב להביא בחשבון את ההיבטים המגדריים שלהם ואת השלכותיהם על נשים וגברים. עיר מוצלחת בהיותה ידידותית לרכיבה על אופניים, נחשבת לכזו כאשר חלק נכבד מהנסיעות בתוכה מתבצע באופן קבוע באמצעות אופניים וכאשר אוכלוסיית הרוכבים והרוכבות משקפת את אוכלוסיית התושבים והתושבות המתגוררים/ות בה. כלומר – כאשר אנשים מכל המגדרים, הגילאים, המעמדות והקבוצות באוכלוסיית העיר, יכולים/ות להשתמש באופניים, באופן קבוע, כדי להגיע ליעדים שונים

במבט מגדרי – בערים גדולות רבות המבקשות לקדם שימוש בתחבורה פעילה (הינו התניידות המערבת פעילות גופנית – בדרך כלל הליכה או רכיבה על אופניים/קורקינט; בשונה בשימוש בכלים ממונעים) ולהעלות את שיעורי הרוכבים/ות, נמצא כי לנשים ייצוג חסר בקרב הרוכבים. מחקרים אף מראים כי נשים מראות יותר נכונות לוותר על שימוש ברכב בכדי להקטין את ההשפעות על איכות הסביבה והן מביעות עמדות חיוביות יותר כלפי נושאים אקולוגיים. בנוסף, נשים יותר מגברים עובדות ביישוב מגוריהן ובשכונות המגורים, נתון שלכאורה מצביע על הפוטנציאל והיכולת להתנייד ללא רכב לעבודה. באמצעות זיהוי החסמים העומדים בפני נשים, ניתן לתמוך בהן ולייצר פתרונות בכדי להגדיל את חלקן בקרב הרוכבים ובכך – גם את שיעוריהם של כלל הרוכבים. בהתאם, הטמעת מדדים רגישי-מגדר בתכנון התחבורה העירונית הפכו נפוצים יותר ברחבי העולם.

על בסיס סקירת הספרות העדכנית במדינות המקדמות תחבורה פעילה, נייר זה מתמקד בהבדלים מגדריים בדפוסי השימוש באופניים על בסיס קבוע, בחסמים המונעים מנשים לעשות בהם שימוש ובפתרונות המוצעים להתמודד ות עם חסמים אלו.

// המסמך נכתב עבור עיריית תל-אביב-יפו, הרשות לחוסן ושוויון חברתי