מחקר

העלאת ייצוג נשים בתעשיית ההייטק באמצעות תוכניות הכשרה חוץ-אקדמיות

מסמך זה מספק תמונת מצב על הפעילות הנעשית בישראל להעלאת ייצוג נשים בהייטק באמצעות הכשרות חוץ-אקדמיות והמלצות לקידום הכשרות נשים בתחום

להורדת המסמך המלא

העלאת ייצוגן של נשים במקצועות המדע והטכנולוגיה בתעשייה המתקדמת ובהייטק היא יעד חשוב, הן מנקודת מבט חברתית והן מנקודת מבט כלכלית. מבחינה חברתית, צעד זה יוביל לצמצום פערים מגדריים בשוק העבדוה ובשכר, לחיזוק הדמוקרטיה ולחיזוק הלכידות החברתית. מנקודת מבט כלכלית, זה יובל למימוש הפוטנציאל הכלכלי של הון אנושי שלא מומש במלואו, להרחבת הפעילות הכלכלית בתחומי המדע וההייטק ולהגדלת התוצר הלאומי.

המועצה לקידום נשים במדע וטכנולוגיה יזמה כתיבת דוח שיספק תמונת מצב על הפעילות הנעשית בישראל להעלאת ייצוג נשים בהייטק באמצעות הכשרות חוץ-אקדמיות. לשם כך נעזרה המועצה בצוות מחקר ממרכז אדוה שהכין דוח מקדים עליו מתבסס הדוח הנוכחי.

הדוח כולל, בין השאר: מספר החלטות ממשלה שנלקחו בנושא, דוגמאות מרכזיות של תוכניות הכשרה המופעלות כיום, ממשלתיות או מן המגזר העסקי, וקהלי היעד השונים אליהן מוכוונות תוכניות ההכשרה הללו. בסיום המסמך מצורפות המלצות לקידום הכשרות נשים בתחום.

הדוח הראשוני נכתב ע"י צוות המחקר של מרכז אדוה בהזמנת ובליווי המועצה לקידום נשים במדע וטכנולוגיה במסגרת פעילות ועדת תעשייה של המועצה.

במקביל לדו"ח זה, נכתב על-ידי צוות מרכז אדוה ובשיתוף המועצה לקידום נשים במדע וטכנולוגיה, מדריך לחברות וגופי הכשרה: מערך כלים לסיוע קידום נשים בהייטק באמצעות תוכניות הכשרה והסבה מקצועית. להורדת המסמך המלא (PDF)