נייר מדיניות

הדרת מבקשי המקלט מביטוח בריאות ממלכתי: לא מוסרי ולא כלכלי

מכתב למנכ"ל משרד הבריאות מאת מרכז אדוה, א.ס.ף ורופאים לזכויות אדם מראה שטיוטת התקנות החדשות המדירות את מרבית מבקשי המקלט מביטוח בריאות ממלכתי, אינן מוסריות, וגם אינן כלכליות.

להורדת המסמך המלא

מרכז אדוה, א.ס.ף ורופאים לזכויות אדם במכתב למשרד הבריאות: טיוטת התקנות החדשות שפרסם משרד הבריאות המדירות את מרבית מבקשי המקלט מביטוח בריאות ממלכתי אינן מוסריות, וגם אינן כלכליות.  לקריאת המכתב המלא

בישראל חיים כ-31,000 פליטים ומבקשי מקלט מאפריקה, כולל כ-23,000 בגירים שברחו מרדיפות בארצם וכ-8,000 ילדים, רובם נולדו וגדלים בישראל ועוד כ-10,000 אזרחי אוקראינה, שנמלטו לישראל מאז פרוץ המלחמה באוקראינה. ישראל הכירה בסכנת החיים שנשקפת להם אם יחזרו לארצות המוצא והסדירה את שהייתם בישראל תחת מדיניות ממשלתית של הגנה זמנית. עם זאת, מזה שנים שהמדינה מתעמרת בפליטים ולא מסדירה את מעמדם ובתוך כך, לא מעניקה להם זכאות לביטוח בריאות ממלכתי.

בעקבות עתירות של הארגונים א.ס.ף, רופאים לזכויות אדם, HIAS, ארגונים נוספים ועותרים פליטים החליטה ממשלת ישראל להתקין תקנות שיסדירו מתן שירותי בריאות עבור "כלל הקבוצות שמיושמת כלפיהן מדיניות אי הרחקה מישראל". עם זאת, לפי הטיוטא שהתפרסמה לאחרונה, התקנות מחריגות את כלל מבקשי המקלט שבין הגילאים 18 ל-65, התלויים בהסדרת ביטוחי בריאות פרטיים בידי המעסיקים, במידה והם עובדים. 

אלא שהחרגת מבקשי המקלט בגילאי העבודה מביטוח בריאות ממלכתי לא רק שאינה מוסרית, מתעלמת מאלה שהינם בגיל העבודה אך אינם יכולים לעבוד ופוגעת בזכותם של השוהים בישראל כחוק לזכות בשירותי בריאות ראויים, היא גם אינה כלכלית. 

במכתב שנשלח למשרד הבריאות אנו מראים כי שורה של מחקרים שנערכו בעולם ביחס להסדרי בריאות של מבקשי מקלט מצאו כי העלויות הכלכליות הכרוכות בהדרת אוכלוסיות חסרות מעמד השוהות במדינה למשך תקופות ארוכות מחוק ביטוח בריאות ממלכתי עולות על החסכון הנובע מהדרתם גם בישראל. זאת על רקע העובדה כי מניעת טיפול מניעתי מקדים גורמת לעלויות כבדות יותר בהמשך, המוטלות על המערכת הציבורית. זאת ועוד, לפי התקנות הנוכחיות, מבקשי מקלט יועברו משוק הביטוח הפרטי למערכת הבריאות הציבורית דווקא בגיל 65, כאשר ידוע שעלות הטיפולים הרפואיים עבור קשישים יקרה יותר בדרך כלל מאשר לצעירים בגילאי העבודה.

בשל חוסר המוסריות שבהמשך הדרת מבקשי המקלט מנגישות לשירותי בריאות ראויים ובשל חוסר הכדאיות הכלכליות בתקנות הנוכחיות, מרכז אדוה, אסף ורופאים לזכויות אדם קוראים למדינה ולקובעי המדינה לשנות את טיוטת התקנות ולהחיל הסדרי ביטוח בריאות ממלכתי על כלל מבקשי המקלט והפליטים השוהים בישראל.