וידאו

דיון בנושא תחזוקת הדיור הציבורי בוועדה לביקורת המדינה בכנסת