מחקר

תקציב משרד הבריאות 2024-2023: מערכת הבריאות הציבורית זקוקה ל"תוספת חמצן"

הצעת התקציב של משרד הבריאות כוללת תוספות חשובות, אולם אין בהן כדי לפתור את הבעיות הבוערות ביותר של מערכת הבריאות הציבורית: החוסר בתקנים עבור רופאים.ות ואחים.ות, הגורם לשחיקה הן מצד אנשי רפואה והן מצד החולים, לאי יציבות של המערכת הציבורית ולהאצת פיתוח של מערכת פרטית שאינה משרתת את כלל תושבי.ות ישראל

להורדת המסמך המלא לפרסומים נוספים בנושא

במהלך שנות מגפת הקורונה קיבל תקציב משרד הבריאות תוספות משמעויות והגיע לשיא של 56.3 מיליארד ₪ בשנת 2021. מאז, התקציב קוצץ, והצפי בשנת 2024 הוא ל-50 מיליארד ₪ לערך – נמוך ממה שהיה בעת הקורונה.

לפי מסמך "עיקרי התקציב 2024-2023", בפרק "התוספות והשינויים העיקריים לשירותים החברתיים במסגרת התוכנית הכלכלית לשנים 2024-2023", נכתב כי "למערכת הבריאות ניתנו תוספות משמעותיות בגין גידול סל הבריאות . . . גידול התקציב לבתי החולים הכלליים, והרחבת הכשרת כוח האדם במערכת הבריאות. זאת לצד תוכניות מניעה נרחבות, השקעות בתשתיות ובהגנת סייבר, וחיזוק מערך בריאות הנפש והמערך הגריאטרי" (ע' 107).

מדדים בינלאומיים מראים שהתוספות הללו נחוצות מאד: למערכת הבריאות הישראלית חסרים אנשי רפואה רבים, מיטות אשפוז כלליות ותקציבים המיועדים לשיפוץ ומיגון בתי חולים. מערכת הבריאות מאופיינת על-ידי תערובת של רפואה ציבורית ורפואה פרטית, כאשר השירותים הפרטיים נמצאים במגמת גידול, בין השאר, כדי למלא את החסר במערכת הציבורית.

המשאבים והתשתיות העומדים בידי מערכת הבריאות נמוכים יחסית לאלו של ה-OECD, יעידו על כך הנתונים הבאים:

  • בשנת 2019, ההוצאה הציבורית לבריאות בישראל עמדה על 4.8% התמ"ג, בהשוואה לממוצע של 6.6% בארצות OECD.
  • מספר הרופאים ל-1,000 נפש בישראל היה 3.3, בהשוואה לממוצע של 3.6 בארצות OECD.
  • מספר האחיות ל-1,000 נפש בישראל היה 5.0, בהשוואה ל-8.6 בארצות OECD.
  • מספר בוגרי בתי ספר לרפואה בישראל עמד על 7.2 ל-100,000 נפש, בהשוואה לממוצע של 13.1 בארצות OECD. נוסיף כי מעל למחצית הרופאים.ות בישראל הם מעל גיל 60.
  • בישראל היו 2.7 מיטות לטיפול אקוטי ל-1,000 נפשות, לעומת ממוצע של 3.5 בארצות OECD.

במילים אחרות, תקציב המדינה לשנתיים הבאות ואילך זקוק ל"תוספת חמצן" למערכת הבריאות הציבורית על מנת שתתפקד בצורה בריאה. יש לקוות שההבטחות – הדגשים – יקוימו. יש לקוות גם שימצאו כספים לצרכים אחרים שלא מופיעים בהצעת התקציב.

המסמך המלא סוקר חלקים נבחרים של הצעות התקציב הנוכחיות.

לכל המסמכים בסדרה לניתוח תקציב המדינה:

ניתוח תקציב 2024-2023: עיקרי התקציב והשירותים החברתיים

תקציב הבינוי והשיכון 2024-2023: השקעות המדינה בדיור נמוכות, הכנסות המדינה מנדל"ן גבוהות

תקציב שירותי בריאות הנפש 2024-2023: פער כביר בין הצורך לשירותים

מבט מגדרי על תקציב המדינה וחוק ההסדרים 2024-2023

תקציב פיתוח התחבורה 2024-2023: חזרה להגדלת הגירעון התשתיתי