אתי קונור-אטיאס

רכזת מחקר

אתי קונור אטיאס, רכזת מחקר ומרצה במרכז אדוה, בעלת תואר שני במדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב. כותבת שותפה לדו"חות השנתיים של מרכז אדוה: מבט על תקציב המדינה; תמונת מצב חברתית בישראל; עובדים, מעסיקים ועוגת ההכנסה הלאומית ועוד. מנתחת את ספרי תקציב המדינה ונתונים סטטיסטיים רשמיים. אחראית על המחקר הכמותני במרכז אדוה.

פרסומים אחרונים