אודות מרכז אדוה

מרכז אדוה הוא מכון מחקר המתמחה בניטור של מגמות חברתיות וכלכליות ובניתוח של המדיניות הממשלתית אל מול מגמות אלה. מרכז אדוה בוחן את המגמות ואת המדיניות לפי אמות המידה של שוויון וצדק חברתי. מלאכת הניטור של מרכז אדוה נסמכת על מאגרי נתונים עשירים ומגוונים, המאפשרים לעקוב אחר התפתחויות בתחום הפיתוח הכלכלי כמו גם בתחום השוויון החברתי.

ממצאי המחקר וניירות העמדה של מרכז אדוה מתפרסמים באתר זה. הפרסומים מספקים מידע לכל מי שפועל/ת למען חלוקה צודקת יותר של משאבים בחברה הישראלית. מרכז אדוה מציע ימי עיון וקורסים בתחומים שונים הנגזרים מתחומי המחקר בהם הוא עוסק. ההרצאות ניתנות על ידי צוות מרכז אדוה, מרצים באקדמיה הקשורים למרכז אדוה ואנשי ארגונים חברתיים מומחים בתחומם.

להורדת הדיווח השנתי של מרכז אדוה

הצוות

ברברה סבירסקי

ניהול קשרי קהילה
barbara@adva.org

ד"ר יעל חסון

מנהלת תחום מגדר
yael@adva.org

ד"ר ולריה סייגלשיפר

רכזת פרויקטים לשוויון מגדרי
valeria@adva.org

מירה אופנהיים

מנהלת המשרד ואחראית קשרי עיתונות
mira@adva.org

אוריה יקוט זיני

רכזת הדרכה ועבודה קהילתית
uriya@adva.org

ליטל ביטון

קריאייטיב וגרפיקה
lital@adva.org

הועד המנהל

פרופ' יוסי דהאן

יו"ר ועד מרכז אדוה
yossida@clb.ac.il

ג'ילברט פינקל

גזברית מרכז אדוה

פרופ' ניצה ברקוביץ

חברת ועד מנהל

פרופ' אורן יפתחאל

חבר ועד מנהל

עו"ד עולא שתייוי

חברת ועד מנהל

פרופ' דני פילק

חבר ועד מנהל

פרופ' ריקי סויה

חברת ועד מנהל

פרופ' יוברט לו-יון

חבר ועד מנהל

פרופ' רחל קלוש

חברת ועד מנהל

פרופ' אורי רם

חבר ועד מנהל

רותי גור

חברת ועדת ביקורת

חדוה ישכר

חברת ועדת ביקורת