פרופ' רחל קלוש

חברת ועד מנהל

אדריכלית ומתכננת ערים, בוגרת MIT ו- (MArch) והטכניון (PhD), חברת סגל בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים ועומדת בראש החממה החברתית בטכניון. עבודתה המחקרית, הנשענת על תיאוריה ביקורתית במדעי החברה, לימודי תרבות ומגדר, מתווכת בין פרקטיקות שונות של ייצור המרחב ובוחנת את יחסי הגומלין בין מדיניות (תכנון) ועיצוב פיזי (אדריכלות) לבין פרקטיקות של חיי היומיום, במטרה להעשיר את ארגז הכלים של המתכנן באופן המשלב בין ידע מקצועי, ידע מקומי וידע על המקום. עבדה על פרויקטים של דיור בארה"ב, הולנד וישראל ועסקה בעיקר בעיצוב עירוני ובתכנון שכונות. עבודתה המקצועית היום היא בעיקר עם התארגנויות קהילתיות וארגוני החברה האזרחית, במטרה לחזק את מעורבות הקהילה בתהליכי תכנון.