פרופ' ריקי סויה

חברת ועד מנהל

פרופסור לעבודה סוציאלית, בבית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל באוניברסיטת תל אביב. תחומי העניין כוללים בין השאר (1) מערכות מידע קליניות ומנהלתיות בשירותי אנוש – שימושים והשפעות, (2) הערכת תהליך, תוצאות, השפעות וקיימות של תכניות חברתיות, (3) קבוצות מיעוט חברתיות ואוכלוסיות בסיכון, (4) התבוננות ביקורתית על הפרקטיקה וההתנסויות של עובדים סוציאליים, (5) עבודה סוציאלית וצדק חברתי.