מאמר

תזונה עשירה לעשירים

חוסר בטחון תזונתי משמעו נגישות לא רק לכמות מספקת של מזון, אלא גם למזון איכותי

ירקות ופירות עתירים ברכיבים תזונתיים חיוניים, ומכאן שצריכת חסר שלהם עלולה לפגוע בביטחון התזונתי של האדם. נתונים שפורסמו לאחרונה על ידי חוקרות מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שופכים אור על הפער בצריכת ירקות ופירות בין העשירונים השונים בישראל. עולה מהם שבני ובנות העשירונים הגבוהים צורכים כמות גדולה יותר, באופן משמעותי, של ירקות ופירות טריים בהשוואה לבני ובנות העשירונים הנמוכים. בשנת 2018, הצריכה החודשית הממוצעת לאדם של ירקות ופירות טריים היתה יותר מכפולה בקרב העשירון העליון בהשוואה לעשירון התחתון.

חוסר בטחון תזונתי משמעו נגישות לא רק לכמות מספקת של מזון, אלא גם למזון איכותי, שחיוני לבריאות האדם. לעניים בישראל אולי אין בטן נפוחה, אבל חלק משמעותי מהם שרוי בחוסר בטחון תזונתי.

// פורסם במסגרת שיתוף פעולה עם 'חזית ארגוני המזון', בהובלת ארגון מזון – תגובה יהודית לרעב