מאמר

בתוכניות למחוננים ולמצטיינים לומדים בעיקר ילדים.ות להורים מבוססים

מבחני האיתור לתוכניות המחוננים והמצטיינים אינם מקדמים שוויון הזדמנויות בחינוך, כי אם מרחיקים אותו

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה[1] לאחרונה ניתוח של נתוני הילדים והילדות הניגשים למבחני שלב ב' לאיתור מחוננים ומצטיינים בחינוך היסודי העברי, והמתקבלים מתוכם לכל קטגוריה.[2] נתחיל מהשורה התחתונה: השיוך המעמדי קובע [גם] את סיכויי ילדיכם.ן להיכנס לרשימת המחוננים והמצטיינים.[3]

בפילוח לפי אשכול חברתי-כלכלי של תלמידי.ות בית-הספר[4], עולה כי למרות קיבוצם של ששת האשכולות הנמוכים יחדיו [!], בשנת 2022,  מתוך 2,630 תלמידים ותלמידות שניגשו למבחן האיתור, רק 9.92%  הומלצו למסגרות מחוננים. בנוסף, 25.82%  הומלצו לתוכניות מצטיינים. מאשכולות 10-9, לעומת זאת, ניגשו באותה שנה 7,851 תלמידים.ות למבחני האיתור, 26.02% מהם אותרו לתוכניות מחוננים ו-37.82% אותרו לתוכניות מצטיינים.[5]

גרוע מכך, במהלך השנים שנבדקו (2002 – 2022) מספר התלמידים.ות מאשכול נמוך [6-1] שהומלצו לאחת הקטגוריות ירד ב-11.3%, בעוד שמספר התלמידים.ות באשכול 10-9 זינק ב-95.4%.  אי השוויון נשמר גם לגבי מגדר – בנות ניגשות פחות מבנים לאיתור, אך מתקבלות באחוזים גבוהים יותר. כך גם לגבי מדדים נוספים, כמו רמת ההשכלה של ההורים – ככל שהיא עולה גדל הסיכוי לגשת למבחני האיתור ולעבור אותם בהצלחה.[6]

נתונים אלה באים דווקא על רקע של עלייה דרמטית במספר הניגשים לאבחון לכיתות המחוננים והמצטיינים במערכת הציבורית דוברת העברית, ועלייה משמעותית במומלצים – בעיקר למסגרות המצטיינים. עיון בנתוני הלמ"ס מלמד שהעלייה במספר הניגשים והמאותרים היא תולדה של פיחות בממוצע ארצי (הורדת רף ההכרה ב"מחונן" וב"מצטיין"), להלכה מתוך מדיניות להרחבת שוויון ההזדמנויות בתחום האיתור.[7]

אז מה למדנו לקראת תשפ"ד הבאה עלינו לטובה?

הפרקטיקה בה נקט משרד החינוך למיגור אי השוויון באיתור מיצוע כלפי מטה של המערכת, אינה משיגה את מטרותיה. יתכן כי חשוב להרחיב את "ההגדרה של טווח האיתור לתלמידים מחוננים" (כמאמר חוזר מנכ"ל משרד החינוך),[8] אך ממצאי הניתוח של הלמ"ס מלמדים כי הרחבת ההגדרה היטיבה בעיקר עם המבוססים, ולא הביאה שוויון הזדמנויות בחינוך, כי אם הרחיקה אותו.

 

הערות וקישורים:

[1] הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 22.08.2023. נבחנים בבחינות לאיתור מחוננים ומצטיינים בחינוך העברי, 2000 – 2022   (cbs.gov.il).

[2] "תלמידים שהשיגו ציון הגבוה מ-1.5% – 3% מהציונים הגבוהים ביותר של סף הקבלה הארצי, מתקבלים לתוכניות המחוננים. תלמידים שהשיגו ציונים בטווח שבין 3% ל-8% מתקבלים לתוכניות המצטיינים." (שם, עמ' 2).  ראו גם: רבינוביץ' מ., 2017. איתור תלמידים מחוננים במערכת החינוך . ירושלים: מרכז המחקר והמידע של הכנסת.

[3] לפירוט ההנחיות למסגרות המחוננים, אשר התקינה שלהן מבחינת צוות חינוכי ביחס לגודל הכיתה גבוהה ומותאמת לצרכי התלמידים.ות, ראו למשל: משרד החינוך, 2.4.2019. חוזר מנכ"ל  –מסגרות לימוד ייחודיות לתלמידים מחוננים.

[4] "המדד החברתי-כלכלי של תלמידי בתי הספר נועד לאפיין את ההרכב של התלמידים מבחינת השכלת  ההורים, הכנסת ההורים, מספר האחים והמצב המשפחתי של האם. עשירון 1 מציין את הרמה החברתית-כלכלית הנמוכה ביותר, ואילו עשירון 10 את הרמה החברתית-כלכלית הגבוהה ביותר." הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 22.08.2023, הערה 7 בעמ' 10.

[5] הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 22.08.2023. תרשים 7 – נבחנים בבחינות לאיתור מחוננים ומצטיינים ומתוכם אחוז המומלצים לפי תוכנית ולפי עשירוני מדד חברתי-כלכלי של תלמידי בתי הספר, 2022-2000 .

[6] הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 22.08.2023. עמ' 11.

[7] "הציון המנורמל הממוצע בקרב נבחנים שהומלצו לתוכניות למחוננים ירד מ-1.55 בשנת 2000, ל-1.31 בשנת 2022, ובקרב נבחנים שהומלצו לתוכניות למצטיינים – מ-1.04 ל-0.33, בהתאמה." (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 22.08.2023, עמ' 1).

[8] משרד החינוך, 2.4.2019. חוזר מנכ"ל  – מסגרות לימוד ייחודיות לתלמידים מחוננים.