רותי גור

חברת ועדת ביקורת

בוגרת תוכנית מינהל עסקי בכיר באוניברסיטת חיפה. פעילה פמיניסטית מזרחית . ב- 40 השנים האחרונות פעילה בארגונים פמיניסטיים ובארגונים לשינוי חברתי. בין מקימות: עמותת "יתד" למען התארגנויות של פעילות/ים בעיירות פיתוח ושכונות, מקלט חרום לנשים מוכות, קואלציית נשים לשלום , "אחותי", אשה לאשה – מרכז פמיניסטי חיפה, קו-חירום לאלימות כלפי נשים והעמותה להעצמה כלכלית לנשים.