חדוה ישכר

חברת ועדת ביקורת

מוסמכת אוניברסיטת תל אביב בפילוסופיה, עיתונאית פמיניסטית וגמלאית "קול ישראל". עוסקת בפעילות שלום והגנה על זכויות עובדים ועובדות.