פרופ' איסמעיל אבו-סעד

חבר ועד מנהל

פרופסור למדיניות ומינהל חינוך במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. מנהל מייסד של המרכז לחקר החברה הבדואית והתפתחותה. מחזיק בקתדרת חינוך על-שם אברהם קטלר באוניברסיטת בן גוריון. קיבל פרס הישג יוצא הדופן מאוניברסיטת מיניסוטה בשנת 2004. תחומי המחקר שלו הם מדיניות חינוכית ופיתוח בקרב עמים ילידים, חינוך והשכלה גבוהה בקרב החברה הערבית-פלסטינית, זהות חברתית בחברות הטרוגניות, השפעת האורבניזציה על האוכלוסייה הבדואית בנגב והתנהגות ארגונית בהקשרים רב-תרבותיים.