רשימת תורמים ואישורי מס

רשימת תורמים לשנים 2022-2024

 • Jewish Funders Network
 • האיחוד האירופי
 • הדסה
 • הפדרציה היהודית של ניו יורק
 • הקרן החדשה לישראל
 • מזון
 • עיריית תל אביב – יפו
 • קרן גולדיקובה
 • קרן דיסרפט (Disrupt)
 • קרן היינריך בל
 • קרן הנשים של הפדרציה היהודית של מיאמי
 • קרן הריזון של הפדרציה היהודית בפאלם ביץ'
 • קרן משפחת סבה
 • קרן פידליו
 • קרן פרידריך איברט
 • קרן רוזה לוקסמבורג
 • שגרירות הולנד בישראל
 • שרה גוטסמן

אישור מס הכנסה בגין תרומות לפי סעיף 46א' לפקודת מס הכנסה

אישור ניכוי מס במקור וניהול פנקסים לשנת 2024

ניהול תקין לשנת 2023, ניהול תקין לשנים 2024-2025

אישור ניהול חשבון בנק

דיווח תרומות מישות מדינית זרה 2022 רבעון 1, רבעון 2, רבעון 3, רבעון 4

דיווח תרומות מישות מדינית זרה 2023 רבעון 1, רבעון 2, רבעון 3, רבעון 4

דיווח תרומות מישות מדינית זרה 2024 רבעון 1