ד"ר יעל חסון

מנהלת תחום מגדר

ד"ר יעל חסון היא סוציולוגית העוסקת במגדר, פמיניזם, מדיניות כלכלית ואי שוויון. כחוקרת במרכז אדוה, כתבה מחקרים וניירות עמדה רבים, בעיקר בנושאים הקשורים בהשלכות המגדריות של המדיניות הכלכלית. שותפה לפיתוח גישות וכלים להטמעת שוויון מגדרי במדיניות ולניתוח מגדרי של תקציבים ועוסקת בייעוץ והכשרה למשרדי ממשלה ורשויות מקומיות בתחומים אלו. בנוסף לעבודתה במרכז אדוה, היא עמיתת פוסט-דוקטורט באוניברסיטת בן גוריון ובמסגרת זו חוקרת את התפתחותם של מנגנונים פמיניסטיים ולשוויון מגדרי בישראל.

פרסומים אחרונים