נייר מדיניות

הקיצוץ בסיוע בשכר דירה לעולים ולעולים אזרחים ותיקים: פגיעה ישירה באוכלוסייה מוחלשת

תמונה: פורום דיור ציבורי, דני גיגי

נייר עמדה של פורום הדיור הציבורי, מרכז אדוה, פורום משפחות עולים והקליניקה לזכויות ניצולי שואה וא/נשים בזקנה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת ת"א שהוצג בדיון בוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של הכנסת

להורדת המסמך המלא לפרסומים נוספים בנושא

בשנת 2022 עמד סך ביצוע תקציב הסיוע בשכר דירה לעולים (אזרחים ותיקים ולא-אזרחים ותיקים) על כ-800 מיליון ש"ח. בהצעת התקציב לשנת 2024 תוקצב סעיף זה בכ-870 מיליון ש"ח. לפי הצעת המחליטים לתוכנית המאזנת לשנת 2024 בפרק "התאמות בזכאות לסיוע בשכר דירה לעולים", מתכננת הממשלה קיצוץ תקציב זה בסכום של 40 מיליון ש"ח, כ-5% מסך התקציב.

קיצוץ זה, של 40 מיליון ש"ח, אינו פוגע באופן אחיד בכל הזכאים לסיוע בשכר דירה, אלא פוגע ישירות בסיוע המוענק לאחת מקבוצות האוכלוסייה הכי מוחלשות בחברה הישראלית – עולים חדשים, ובראשם עולים חדשים שהם אזרחים ותיקים.

במסגרת הצעת התקציב, מבקש האוצר לצמצם את הסיוע בשכר דירה לעולים אזרחים ותיקים באמצעות אבחנה בין עולים שהגיעו לארץ 10 שנים לפני גיל פרישה לעולים שהגיעו מוקדם יותר במהלך החיים. בנוסף על כך החליטה הממשלה להגביל את מספר הפעמים שעולים יכולים לסרב להצעה לדיור ציבורי, כאשר במקום מספר סירובים בלתי מוגבל נקבע שיהיה מותר להם לסרב אך ורק 3 פעמים, זאת מבלי שניתן הסבר מניח את הדעת מדוע לצמצם את מספר הסירובים. באופן ברור, כפי שנראה במסמך זה, מדובר בעוד צעד של הסרת אחריות המדינה מהזכות הבסיסית לקורת גג, ולכן נטען שיש לבטל את ההחלטה הזאת באופן מיידי. יתרה מכך יש לעשות את ההפך – יש לקבוע מנגנונים שיבטיחו סיוע בשכר דירה הוגן לכלל האוכלוסייה.

קישור להקלטת הדיון בוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות של הכנסת, 16.1.2024