עבודה קהילתית

עבודה קהילתית: סיכום פרויקט 'השמיעי את קולך' 2022

סיכום פעילות לפרויקט 'השמיעי את קולך', שיתוף פעולה בין עמותת כ"ן, מרכז אדוה, תכנית MEPI של שגרירות ארה"ב והיועצות לקידום מעמד האישה בחמש רשויות מקומיות בארץ

בינואר 2023 הגיע לסיומו המחזור הראשון של פרויקט ״השמיעי את קולך״ – שיתוף פעולה פורה אשר התקיים בשנה האחרונה בין עמותת כ"ן, מרכז אדוה, תכנית MEPI של שגרירות ארה"ב והיועצות לקידום מעמד האישה בחמש רשויות מקומיות בארץ.

מטרת הפרויקט היתה לפתח ולחזק כישורים וכלים למנהיגות בקרב נשים מקבוצות מיעוט ומהפריפריה בישראל, על מנת שאלה תוכלנה לפעול לקידום שוויון מגדרי בחיים הפוליטיים והאזרחיים ולעסוק בפעילות פוליטית וחברתית ברמה המקומית.

מחזור הפרויקט הראשון מנה קבוצות מהישובים: מעלות-תרשיחא, בית ג׳ן, רחובות, אשדוד וחיפה. בכל קבוצה השתתפו 12-20 תושבות. תהליך ההכשרה בן 15 המפגשים כלל תכני לימוד והעשרה בנושא מנהיגות נשים ומגדר, לצד סדנאות לביצוע מחקר פעולה ועבודה על מיזם לקידום שוויון וצדק מגדרי ברשות המקומית – לפי בחירת המשתתפות.

במסגרת ההכשרות נפגשו כל הקבוצות עם צוות החוקרות למגדר במרכז אדוה, ד״ר יעל חסון וד״ר ולריה סייגלשיפר, שהרצו בפניהן על הטמעת חשיבה ותקצוב מגדרי. הפרויקט כולו לווה במשותף על ידי מנחות הקבוצות של עמותת כ״ן וחן קרסניצקי – רכזת ההדרכה והעבודה קהילתית במרכז אדוה. בסיומה של ההכשרה הגישה כל קבוצה נייר עמדה, והציגה בפני בכירים ובכירות ברשות המקומית את מסקנות המחקר והמיזם שהפיקה.

 

פירוט הפעילות והתוצרים של הקבוצות:

מעלות תרשיחא – מנציחות נשים בשמות הרחובות:

הקבוצה במעלות תרשיחא מנתה כ- 12 משתתפות שלאורך ההכשרה התעניינו במספר כיווני פעולה. לבסוף החליטו המשתתפות להתמקד בשני מיזמים- הנצחת נשים בשמות רחובות בעיר, לצד יצירת מאגר מידע ייעודי לשירותי העירייה עבור נשים.

עבודת המחקר של המשתתפות במיזם הנצחת הנשים בשמות רחובות כללה מיפוי של כל הרחובות, הכיכרות ומבני הציבור במעלות תרשיחא ובחינת אחוז הנשים המונצחות בשמותיהם, יצירת קשר עם אגפי העירייה ומהנדס העיר, בניית מאגר של שמות נשים להנצחה- לפי קטגוריות שבחרו המשתתפות ועוד. העבודה על מיזם בניית מאגר המידע לנשים כללה מיפוי של כלל שירותי העירייה ובחינת נגישותם לתושבות העיר מבחינת אופן הפרסום, אופן הפניה לקבלת השירות, נוחות הפניה והשימוש על ידי התושבות ועוד.

בשני המיזמים בנו המשתתפות, על בסיס הידע שצברו בהכשרה ובמחקר, תוכניות פעולה והמלצות ליישום. את המלצותיהן הגישו לראש העיר וסגנו במפגש הסיום החגיגי.

בתחילת פברואר 2023  אישרה ועדת השמות בעיר באופן ראשוני, את הנצחתן  של 13 נשים בשמות רחובות ומוסדות חינוך חדשים הנבנים בימים אלו במעלות.

להורדת נייר העמדה – מעלות תרשיחא
מצגת סיום פעילות – מעלות תרשיחא

השמיעי את קולך 2022: מעלות תרשיחא – מנציחות נשים בשמות הרחובות

 

רחובות – רוקמות חוויות ביחד:

בקבוצה ברחובות השתתפו  כ- 20 מתושבות העיר, רובן מעדת יוצאי.ות אתיופיה. מסקנות המחקר המעמיק שביצעו המשתתפות לאורך ההכשרה הצביעו על כך שתושבות רחובות בנות העדה מתקשות להגיע ולהשתתף בפעילויות הפנאי בעיר. בנוסף, לאורך התהליך חזרו ועלו, הן ממשתתפות התוכנית והן מנשים נוספות בעדה האתיופית, הכמיהה והגעגוע למרחב הנשי המסורתי שהיה מוסד חברתי חשוב באתיופיה ואבד להן עם העלייה לארץ. לפיכך בחרו חברות הקבוצה להתמקד בהקמת מרחב נשי- קהילתי עירוני, לחיבור עם התרבות האתיופית. השם שבחרו למרחב הוא  ጥልፍ -טְלְף- מילה בשפה האמהרית שפירושה ״לרקום״.

לצורך הפיכת החלום למציאות פעלו המשתתפות במרץ מול גורמים ומוסדות בעיר. הן הצליחו לגייס בעלי.ות תפקידים בעירייה, תקציב התחלתי ומקום פיזי לפעילות וכן בנו תוכנית פיילוט, אותה הציגו לבכירות העירייה במפגש הסיום החגיגי. במפגש השקת המרחב שהתקיים בחודש ינואר 2023 השתתפו עשרות נשים, תושבות רחובות מהעדה האתיופית ולא רק. כיום פועל  ጥልፍ -טְלְף אחת לשבוע ומתקיימים בו מפגשים מסוגים שונים, סדנאות והרצאות. המקום מהווה פלטפורמה לכל תושבות העיר, להנות מחברותא נשית ומחיבור אותנטי לתרבות האתיופית, להתבטא, ללמוד וללמד, לבנות בשותפות ולרקום יחדיו חוויות מעצימות.

להורדת נייר העמדה – רחובות
מצגת סיום פעילות – רחובות

 

השמיעי את קולך 2022: רחובות – רוקמות חוויות ביחד

  

 

בית ג׳ן – מעשירות את זמן הפנאי של נשים:

הקבוצה בבית ג׳ן, שבה השתתפו כ- 12 תושבות, התמקדה לאורך הפרויקט במיזם להעשרת והרחבת זמן הפנאי של נשים בישוב וסביבתו. מחקרן של המשתתפות לאורך הפרויקט, הצביע על רצון לקיים מפגשים ופעילויות תרבות ופנאי גם מחוץ למרחבים הקהילתיים העירוניים, וכן על צורך להעשיר את הפעילות בתכנים אינטלקטואליים בעלי אופי מגדרי, מעצים וחדשני. המיפוי שערכו המשתתפות במסגרת התהליך העלה כי ניתן לקיים מפגשי תרבות ותוכן בבתי הקפה הפזורים בבית ג׳ן ובכך לתרום גם לעסקים בישוב ולכלכלה המקומית.

לאחר שקיבל את ברכת הדרך של ראש הרשות המקומית, הושק בספטמבר 2022 מיזם קפה ותוכן, שבמסגרתו צפויים להתקיים בישוב מפגשי תרבות לנשים אחת לחודש. באירוע ההשקה החגיגי השתתפו עשרות רבות של נשים מבית ג׳ן והסביבה, שנהנו ממפגש אינטלקטואלי וחברתי מעצים ומהרצאה בנושא התמודדותן של נשים ערביות מול השינויים בחברה.

 

השמיעי את קולך 2022: בית ג׳ן – מעשירות את זמן הפנאי של נשים

 

אשדוד – מקדמות תעסוקה של נשים ממוצא אתיופי בעיר:

בהכשרה שהתקיימה באשדוד השתתפו 17 מתושבות העיר, כולן ממוצא אתיופי. נושא התעסוקה של נשות העדה בעיר עלה כבר במפגש ההכשרה הראשון, והוא ליווה את הקבוצה לאורך התהליך כולו: תושבות רבות ממוצא אתיופי באשדוד ובהן גם משתתפות ההכשרה, מעידות על דחיות חוזרות ועל תחושה של התעלמות מהן במכרזים, וזאת לצד מחסור בנגישות למידע על תפקידים ותוכניות עירוניות לקידום תעסוקה. נשות העדה אשר עובדות במוסדות העירייה, מועסקות לרוב במשרות בדרגה ודירוג נמוכים וסובלות מהיעדר תחושה של ביטחון תעסוקתי ומקושי להגיע לקביעות או לשילוב באפיקי קידום ופיתוח. מצב זה גורם לאכזבה ולתסכול בקרב הנשים ולתחושה קשה של אפליה.

בניסיון לסייע לנשות העדה האתיופית בעיר וכן לעיריית אשדוד החליטו חברות הקבוצה למקד את מאמציהן בלמידת עומק של נושאים כגון תעסוקה וייצוג הולם, זאת באמצעות למידה ממחקרים, קיום פגישות עם נציגי.ות בעירייה ובארגונים כגון מרכז אדוה ואגודת יהודי אתיופיה, איסוף נתונים ועוד. מסקנות והמלצות התהליך הוגשו על ידן  לראש העיר באירוע סיום ההכשרה, לצד הזמנת העירייה להמשיך ולפעול יחד לטובת קידום העסקתן הראויה של נשים ממוצא אתיופי בעיר.

להורדת נייר העמדה – אשדוד
מצגת סיום פעילות – אשדוד

השמיעי את קולך 2022: אשדוד – מקדמות תעסוקה של נשים ממוצא אתיופי בעיר

 

חיפה – מצמצמות פערים מקימות מועדון נשים:

בחיפה מנתה הקבוצה 20 חברות ממגוון רקעים; השתתפו בה יהודיות, ערביות מוסלמיות ונוצריות דתיות וחילוניות- תושבות מכל חלקי העיר. המיפוי שביצעו הראה כי קיים מחסור בפעילויות מותאמות ומונגשות לנשים באחת מהשכונות הגדולות והמעורבות בעיר, אשר בעקבותיו נפגעת יכולתן של הנשים לחוות תהליכים משמעותיים ולצבור חוויות מעצימות. סקר משלים שערכו המשתתפות בקרב התושבות, העלה כי הן אכן צמאות לפעילות קהילתית- נשית בשכונה.

לפיכך החליטו חברות הקבוצה לפעול להקמת מועדון נשים בשכונה אשר יהווה מרכז פיזי ורעיוני לנשים, יעבוד בשיתוף פעולה מלא עם שירותים עירוניים ועם ארגונים וקבוצות באזור, יפעל למען ביטחונן, בריאותן, רווחתן ואיכות חייהן של נשים בשכונה ויזום ויתכלל פעילות העשרה ופנאי לנשים. כחלק ממאמצי ההקמה, גייסו המשתתפות מחלקות ובעלי.ות תפקידים בעירייה ובנו תוכנית מפגשים ראשונית וכן מודל תקציבי, שאותם הציגו במפגש חגיגי בפני ראשת העיר ובכירי.ות העירייה.

להורדת נייר העמדה – חיפה
מצגת סיום פעילות – חיפה

השמיעי את קולך 2022: חיפה – מצמצמות פערים מקימות מועדון נשים