אתי קונור-אטיאס, רכזת מחקר

אתי קונור אטיאס, רכזת מחקר ומרצה במרכז אדוה, בעלת תואר שני במדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב. כותבת שותפה לדו"חות השנתיים של מרכז אדוה.

אתי קונור אטיאס, רכזת מחקר ומרצה במרכז אדוה, בעלת תואר שני במדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב. כותבת שותפה לדו"חות השנתיים של מרכז אדוה: מבט על תקציב המדינה; תמונת מצב חברתית בישראל; עובדים, מעסיקים ועוגת ההכנסה הלאומית ועוד. מנתחת את ספרי תקציב המדינה ונתונים סטטיסטיים רשמיים. אחראית על המחקר הכמותני במרכז אדוה.