פרופ' דני פילק

מרצה במחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון. חוקר סוגיות של מדיניות בריאות, הזכות לבריאות,  אי שוויון בבריאות ונגישות לשירותי בריאות והפרטת מערכת הבריאות. תחומי מחקר נוספים: הקשר בין ניאו-ליברליזם, משבר ייצוג, מגבלות הדמוקרטיה הליברלית וצמיחתן של תנועות פופוליסטיות. חבר הנהלה בעמותת רופאים לזכויות אדם.

מרצה במחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון. חוקר סוגיות של מדיניות בריאות, הזכות לבריאות,  אי שוויון בבריאות ונגישות לשירותי בריאות והפרטת מערכת הבריאות. תחומי מחקר נוספים: הקשר בין ניאו-ליברליזם, משבר ייצוג, מגבלות הדמוקרטיה הליברלית וצמיחתן של תנועות פופוליסטיות. חבר הנהלה בעמותת רופאים לזכויות אדם.