נייר מדיניות

מתווה הפיצויים – מלחמת 2023: האוצר מפקיר את העובדים המבוגרים

מתווה משרד האוצר לפיצוי נפגעים כלכלית מהמלחמה, אינו מציע כל פיצוי לעובדים מעל גיל פרישה שפוטרו מהמלחמה. זהו לעג לרש

להורדת המסמך המלא

בימים אלה דנה ועדת הכספים במתווה שמציע משרד האוצר לפיצוי של אלה שנפגעו כלכלית כתוצאה מהמלחמה. מתווה זה מתעלם מעובדות ועובדים מעל גיל פרישה, שפוטרו או יפוטרו מעבודתם נוכח ההאטה בפעילות המשק, שהיא פועל יוצא של המלחמה הנמשכת.

שיעור העובדים המבוגרים בישראל גבוה במיוחד, וכולל גם עובדים עניים, שאינם יכולים להתקיים מגימלת הזקנה הצנומה ומהפנסיה הנמוכה שחלקם הצליחו לצבור, ועל כן נאלצים להמשיך ולעבוד. חוק הביטוח הלאומי קובע שעובדים אלה, אם פוטרו, אינם זכאים לדמי אבטלה.

בתקופת הקורונה נקבעה "הוראת שעה", שהעניקה להם פיצוי (חלקי לכל הפחות), חלף דמי האבטלה. יש לקבוע, לכל הפחות, הוראת שעה דומה גם כעת.