מאמר

כל יום הוא יום הנשים

סקירה של חלק מהפעילות של מרכז אדוה בשנה החולפת לקידום שוויון ולצמצום פערים מגדריים, לציון יום הנשים הבינלאומי

כל יום הוא יום הנשים, ובמרכז אדוה אנחנו פועלות כל השנה לקידום שוויון וצמצום פערים מגדריים. הנה טעימות מהעשייה שלנו בשנה החולפת:

1. המשכנו במחקר על מגדר ושוק העבודה ופרסמנו את הדוחות הבאים:

א. בין אשת חיל לאשת קריירה: תעסוקת נשים חרדיות בישראל. דוח הבוחן את מצבן התעסוקתי של נשים חרדיות ואת החסמים לשיפורו ומנתח את התכניות הקיימות לקידום תעסוקת נשים חרדיות

ב. את לא נשמעת אתיופית בטלפון: תעסוקת נשים יוצאות אתיופיה בישראל.  סביב פרסום הדוח אף קיימנו כנס בנושא בשיתוף אגודת יהודי אתיופיה והוא אף זכה לכיסוי תקשורתי.

ג. מבט על המעסיקים: תעסוקה של נשים ערביות, חרדיות ויוצאות אתיופיה. מסמך הבוחן את התנהלותם של מעסיקים ומתעד מכשולים הניצבים בפני שילוב של נשים מקבוצות מיעוט בשוק העבודה ובפני התקדמותן בעבודה, ואת ההצלחות ואת שיטות השילוב והקידום המביאות לתוצאות טובות.

2. לקחנו חלק לצד ובשיתוף ארגונים נוספים בסוגיית גיל הזכאות של נשים לקצבת זקנה (״גיל פרישה״) באמצעות כתיבת ניירות עמדה, עבודה מול המשרד לשוויון חברתי והשתתפות בכנסים וועדות שעסקו בנושא.

3. המשכנו לעקוב אחר יישום תהליך התקצוב המגדרי במשרדי הממשלה. שני דוחות נכתבו בנושא: האחד סוקר סעיפים מעיקרי התקציב וחוק ההסדרים והשני בוחן את העבודה שנעשתה במשרדי הממשלה מתוקף החלטה 2084. הנושא סוקר בין השאר בכתבות מאת הדר גיל-עד בידיעות אחרונות ובynet.

4. המשכנו לעקוב אחר השלכות מגפת הקורונה על נשים בישראל, יחד עם מרכז 'יודעת' במכון ון ליר בירושלים.

5. המשכנו לעבוד ברשויות המקומיות ובמועצות האזוריות:

א. זכינו לעבוד כיועצות חיצוניות של הרשות לחוסן ושוויון חברתי בעיריית תל אביב-יפו. במסגרת זו כתבנו פרק העוסק בהטמעת חשיבה מגדרית במדיניות התחבורה העירונית. הרשות לחוסן ורשות התחבורה בעירייה בנו תכנית אסטרטגית חשובה לקידום ראייה מגדרית בפרויקטים תחבורתיים, שהיא פרי עבודתנו המשותפת.

ב. זכינו ללוות ולייעץ מקצועית ועדה אסטרטגית במועצה אזורית חוף הכרמל, במטרה לבנות תכנית להטמעת חשיבה מגדרית ברשות. התכנית אושרה על ידי ראש הרשות ומיושמת כבר השנה.

ג. בשיתוף איגוד היועצות למעמד האישה ברשויות המקומיות פיתחנו ערכה דיגיטלית ליועצות. הערכה פותחה על בסיס הידע והניסיון שהצטבר אצל היועצות לאורך השנים ועל התוצרים של פרויקט דו-שנתי (2019-2020) של פורומים אזוריים פיתחנו לשימושן של היועצות.

ד. במסגרת הליך התקשרות עם הרשות למעמד האישה קיימנו תכנית הכשרה לכ-60 יועצות לקידום מעמד האישה ברשויות מקומיות ויום עיון לחברות מועצה מרשויות שונות ברחבי הארץ.

ממשיכות בעבודה גם השנה!