מחקר

בידול תעסוקתי ופערי שכר בין גברים ונשים

דפוסי הבידול התעסוקתי על רקע מגדר בישראל ועל הקשר בין בידול זה ופערי השכר בין נשים לגברים

להורדת המסמך המלא לפרסומים נוספים בנושא
פערי שכר מגדריים בשוק העבודה נובעים במידה רבה מבידול תעסוקתי, מן העובדה שנשים מתרכזות בענפים ובמשלחי־יד נבדלים ומתוגמלים פחות מאלה של גברים. התיגמול הפחות, מצדו, מבוסס על הערכה שונה של "שוויים" של משלחי היד הנשיים והגבריים למשק.