מאמר

ניסיון חיובי לצמצם את ביטוח הבריאות המסחרי

התוכנית הכלכלית לשנת 2023 כוללת ניסיון חיובי של משרד האוצר למנוע כפילות ברכישת ביטוחים פרטיים, וזאת על-ידי חיוב חברת הביטוח להיות הגוף המשלם עבור ניתוח או ייעוץ רפואי של מבוטח.ת שרכש.ה שתי תוכניות פרטיות: אחת של הביטוח המשלים של קופות החולים והשנייה של חברת הביטוח

במסמך התוכנית הכלכלית לשנת 2023 כלל משרד האוצר שינויים מבניים המוצעים לשנה זאת. הכנסת אמנם התפזרה ולא ברור מתי יעלה להצבעה תקציב המדינה לשנת 2023 ובאיזה מתכונת, אך ניסיון העבר מלמד כי רפורמות שהאוצר מבקש להעביר מוצאות את דרכן לתוכניות כלכליות גם בשנים הבאות.

אחד הסעיפים במסמך נושא את הכותרת, "צמצום יוקר המחיה בביטוחי הבריאות המסחריים וחיזוק הרפואה הציבורית". הפוסט הנוכחי יתייחס לפרק הראשון בסעיף שהוא ניסיון חיובי למנוע כפילות ברכישת ביטוחים פרטיים, וזאת על-ידי חיוב חברת הביטוח להיות הגוף המשלם עבור ניתוח או ייעוץ רפואי של מבוטח.ת שרכש.ה שתי תוכניות פרטיות — אחת תוכנית של הביטוח המשלים של קופות החולים והשנייה תוכנית שנרכשה ישירות מחברת ביטוח.

לפי דברי ההסבר, בשנת 2021 77% מתושבי ישראל היו מבוטחים בתוכנית ביטוח משלים באחת מארבע קופות החולים, 44% היו מבוטחים בביטוח מסחרי באחת מחברות הביטוח – ו-95% מהאחרונים החזיקו גם ביטוח משלים. באותה שנה, משקי בית בישראל שילמו לא פחות מ-5 מיליארד ₪ על פרמיות של ביטוח בריאות מסחרי, נתון המשקף גידול של 250 אחוז בעשור האחרון. במצב הנוכחי, במקרה של תביעה, כל תוכנית ביטוח שולחת את המבוטח.ת אל השנייה לשיפוי ההוצאה (לא כולל ההשתתפות העצמית שיש לשלם עבור כל שירות, כמובן). חיוב חברת הביטוח להיות המשלמת במקרה של ביטוח כפול בא לא רק למנוע טרטור המבוטח.ת אלא גם למנוע שיווק כיסוי ביטוחי שכבר קיים אצל אותו מבוטח.ת ועל כן מהווה בזבוז כספים רבים על-ידי משקי בית.

חלק מהנזקים האחרים הנגרמים על-ידי ביטוחים מסחריים, אשר תועדו בניירות עמדה רבים של מרכז אדוה ושל ארגוני החברה האזרחית אחרים — ולאחרונה של ועדה ציבורית שעסקה (סוף סוף) בנושא — מוזכרים גם בדברי ההסבר של משרד האוצר, ביניהם — יצירת תחרות על כוח אדם רפואי, המחריפה את המחסור באנשי בריאות במערכות הציבוריות, במיוחד של רופאים ואחיות, וגריפת השמנת מהמערכת הציבורית – ביצוע הפעולות הפשוטות (היותר רווחיות) על ידי השוק הפרטי והשארת הפעולות המורכבות (היותר יקרות) למערכת הציבורית.

השינוי המוצע הוא חיובי. החיסרון העיקרי הוא הטלת עוד אחריות על המבוטח.ת: טרם הגשת תביעה, על המבוטחים לפנות לרשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון כדי לבדוק אם רכשו שתי תוכניות ביטוח המכסות את הניתוח או הייעוץ שעבורו מגיע החזר. היה עדיף להטיל את האחריות לכך על הגורם הביטוחי אשר אליו פונים לראשונה. אזי רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון תוכל לתבוע את התשלום מחברת הביטוח עבור התובע.ת.

חיסרון נוסף הוא שהשינוי האמור חל רק על ניתוח או ייעוץ רפואי. אמנם אלה השירותים המבוקשים ביותר בשני סוגי הביטוחים הנוספים – "המשלימים" וה"מסחריים" — אולם ראוי היה להרחיב את ההסדר כך שיכלול את כל השירותים הנוספים שעליהם עשויים להיות כיסויים כפולים.

// פוסט שלישי בסדרה מאת ברברה סבירסקי הסוקרת סעיפים בחוק ההסדרים הנוגעים למדיניות הבריאות בישראל. קראו כאן גם את הפוסט הראשון והפוסט השני בסדרה.