מאמר

לשם שינוי האוצר רוכב על הסוס הנכון: צמצום ביטוחי הבריאות הפרטיים

כמה מהסעיפים בחוק ההסדרים לשנת 2023 נועדו לגרום לחברות הביטוח הפרטיות לצמצם את פעילותן בביטוחי בריאות. עכשיו נותר לראות האם חוקים אלה יקודמו גם בכנסת ובממשלה הבאה, וחשוב מכך – האם המדינה תעמוד בלחץ של חברות הביטוח

במסגרת התוכנית הכלכלית לשנת 2023 פירסם משרד האוצר מסמך המתאר שינויים מבניים המוצעים לשנה זאת. המסמך משמש בלון ניסוי לקראת קביעת השינויים הסופיים שיוצמדו לתקציב 2023. אחד הסעיפים נושא את הכותרת, "צמצום יוקר המחיה בביטוחי הבריאות המסחריים וחיזוק הרפואה הציבורית".

הכנסת אמנם ככל הנראה מתפזרת והחוק לא יקודם במתכונת זו, אך מנסיון העבר אנו יודעים שחוקים שמנסח משרד האוצר בחוק ההסדרים אינם נעלמים, ונוטים לחזור בעתיד תחת ממשלה חדשה. לשם שינוי ובמקרה זה – טוב שכך!

פוסט זה מתייחס לתתי סעיפים 4, 5 ו-6, המציעים צעדים שמטרתם לגרום לחברות ביטוח לצמצם את הפעילות שלהן בביטוחי בריאות כמו גם לגרום לקופות החולים לגרוע מהביטוחים המשלימים נושאים "שאינם נמצאים בתיעדוף גבוה מבחינת יעילותם הרפואית". (לפוסט הראשון בסדרה)

תת-סעיף 4 הוא בוודאי סעיף שיעורר מחלוקת: לפיו, החל מיום 1.1.2023, יוטל "היטל על כל תשלום לרופא ולמוסד רפואי בגין פעילות פרטית של ניתוחים וייעוץ שיש לגביה זכאות למימון ציבורי": היטל בשיעור של 35% מהתשלומים ייגבה מחברת ביטוח בגין פעילות שכוסתה על ידה, והיטל בשיעור של 15% מהתשלומים ייגבה משירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים בגין הפעילות אשר כוסתה על-ידן.

תת-סעיף 5 יהיה גם הוא נושא לדיון סוער: על מנת שהביטוחים המשלימים יוכלו לאזן את תקציביהם בעקבות ההיטלים הנ"ל, יתבקש שר הבריאות להורות לקופות החולים "לבצע התאמות בתוכניות שירותי בריאות הנוספים": דהיינו, להסיר מתוכניות הביטוח שירותים שהערך הבריאותי שלהם אינו גבוה.

תת-סעיף 6 קובע שאחרי חקיקת חוק שהוא יישום של תת-סעיף 4 (היטלים עבור ניתוחים פרטיים וייעוץ פרטי) – יש לתקצב 250 מיליון ₪ לתוכנית לקיצור תורים לניתוחים בבתי חולים ציבוריים ולייעוץ בקהילה. ההקצבה הזאת אמורה לשמש גם להפחתת פרמיות בשירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים. ספק אם סכום זה יספיק לשינויים שהוא אמור לחולל, אולם עצם קביעתו מהווה הכרה בצורך בשינויים מבניים שנדרשו כבר זמן רב. יש לקוות שמדובר רק בצעד ראשון.

עכשיו נותר לראות אם חוקים אלה יקודמו גם בכנסת ובממשלה הבאה, וחשוב מכך – האם המדינה (משרד האוצר, הכנסת) תעמוד בלחץ של חברות הביטוח – שפיתחו ענף רווחי של ביטוחי בריאות – ובזה של קופות החולים – שנעזרו בזכויות מסוימות בביטוחים המשלימים כדי למשוך מבוטחים צעירים ובריאים לשורותיהן.

בוקר טוב משרד האוצר! בוקר טוב ישראל!