מאמר

ביג דאטה בבריאות: למי זה יגיע ולמי זה יועיל?

ביג דאטה בבריאות הוא נושא חדש שטרם נפתח בו דיון ציבורי. אחת השאלות שיש לשאול היא כיצד יתבצעו הדברים – ובמיוחד כיצד אנחנו המטופלים.ות נקבל את המידע וכיצד נהנה מהשימוש במידע – שהוא למעשה מידע שלנו

במסגרת המסמך "תוכנית כלכלית לשנת 2023-שינויים מבניים" (מעודכן לתאריך 23.5.2022) — המסמך התקציבי הראשון של משרד האוצר שהתפרסם לגבי תקציב 2023, יש התייחסות לביג דאטה בבריאות.

תחת הנושא "הפחתת רגולציה במערכת הבריאות", בסעיף הראשון, "ניוד מידע", מוזכרים תיקוני חקיקה הקשורים בעיקר למידע אודות בריאות מטופלים.ות בקופות החולים ובבתי החולים בארץ. מדובר בממשק (שיש לבנותו בשיטה מסוימת) של מידע רפואי בין מוסדות רפואיים לבין עצמם ובין מוסדות רפואיים וגופים אחרים כדוגמת מכוני מחקר וחברות תרופות. סוגי המידע: תרופות, איבחונים, בדיקות מעבדה, סיכומי ביקור, מדדים רפואיים, הפניות ובדיקות דימות. בין מוסדות רפואיים לבין עצמם, המידע אמור לעבור ללא עלות, אולם במקרה של מוסדות לא רפואיים המבקשים מידע עבור מטופלים.ות, העברת המידע אמורה לשמש מקור להכנסות (ב"מחיר סביר").

לפי המסמך, כל העברת מידע חייבת להיות "בהתאם להרשאת גישה שנתן המטופל". נאמר עוד, ששני מצבי הרשאה אפשריים: הרשאה חד-פעמית והרשאה מתמשכת. כאשר המטופל.ת נותנ.ת הרשאה מתמשכת, "תינתן למטופל אפשרות בכל עת לבטל את הרשאת הגישה שהעניק". נאמר גם כי "ארגון בריאות שהוא מוסר המידע יאפשר את הנגשת המידע האמור . . . למטופל".

האפשרות להעביר נתוני בריאות שלנו ממוסד רפואי אחד למשנהו כבר קיימת – למשל מבתי חולים ציבוריים לקופות החולים. ואנחנו, כולנו, מקבלים כבר היום, דרך האתר האישי שלנו, חלק (אבל לא כל) מן המידע הקיים על עצמנו.

חרף ההבטחות הכלולות במסמך התקציבי, אחת השאלות שיש לשאול היא כיצד יתבצעו הדברים האמורים בו — ובמיוחד כיצד אנחנו המטופלים.ות נקבל את המידע וכיצד נהנה מהשימוש במידע – שהוא למעשה מידע שלנו.

ביג דאטה בבריאות הוא נושא חדש שטרם נפתח בו דיון ציבורי. על כן, אנחנו מפנים את הקורא.ת לנייר עמדה המסביר את הסוגיה: הנתונים אודות הגוף שלנו חייבים להועיל לנו.