מאמר

כתוצאה ממשבר הקורונה: שיעור העוני צפוי לעלות

מחקר של הביטוח הלאומי מראה כי בעקבות משבר הקורונה שיעור העוני צפוי לעלות. קיצוצים בתקציבים החברתיים יחריפו את המצוקה עוד יותר

עם הסרת מרבית המגבלות ועל רקע החזרה ההדרגתית לשגרה, הולך ומתבהר שאת המחיר הכבד ביותר של משבר הקורונה משלמת האוכלוסייה ממעמד נמוך. זאת ועוד, בהיעדר כלי מדיניות והשקעה תקציבית הולמת, קיימת סכנה של ממש שבעקבות המשבר משפחות רבות שכבר היום נמצאות רק מעט מעל קו העוני יידחקו מתחתיו.

מדובר על משפחות הנמצאות במצב המכונה "קרבת עוני", מושג שאינו נפוץ בשיח הציבורי בישראל, ומתייחס למשפחות שהכנסתן נעה בין קו העוני ובין 25% מעליו. מחקר שפרסמנו בשנה שעברה הראה שנכון לשנת 2016,  שיעור משקי הבית שנמצאים בקרבת העוני עמד על 8.1%, וזאת בנוסף ל-18.5% ממשקי הבית שהיו מתחתיו.

המשמעות של הימצאות בקרבת העוני היא, בין השאר, פגיעות רבה וחיים בסיכון של עוני בזמן של פגיעה אפילו קלה בהכנסות משק הבית, פגיעה שהתרחשה באופן ברור כמהלך משבר הקורונה.

מחקר שנערך לאחרונה במינהל המחקר והתכנון של המוסד לביטוח לאומי ומסתמך על נתוני סוף חודש אפריל מראה שכתוצאה ממשבר הקורונה צפוי שיעור העוני בקרב משפחות בישראל לעלות מ-18% ל19.4%.

שיעור העוני בקרב האוכלוסיות הפגיעות: חרדים, ערבים ומשפחות חד הוריות, צפוי לעלות בשיעורים גבוהים עוד יותר. כך למשל, שיעור העוני בקרב משפחות חד הוריות צפוי לעלות מרמה של 26.1%, לרמה של 29.6%. אוכלוסיה נוספת שנפגעה באופן חריף מהמשבר היא אוכלוסיית משקי הבית שבראשן עומד עצמאי. שיעור העוני בקרב משפחות אלו צפוי לעלות מרמה של 11.8% לפני המשבר, לרמה של 15.4% בעקבותיו.

עוד מראה המחקר שנערך בביטוח הלאומי כי הכלים שהפעילה המדינה במהלך המשבר צמצמו את העלייה בתחולת העוני, כאשר בלעדיהם היה מטפס שיעור העוני בקרב כלל המשפחות ומגיע עד לרמה של 20.5%. מדובר בהרחבת הזכאות לקבלת דמי אבטלה, המענקים לקשישים ולעצמאים וכן המענק החד פעמי שניתן למשפחות עם ילדים בגובה 500 ש"ח לילד. אולם, מדובר בכלים זמניים בעוד שיעורי האבטלה והעוני צפויים להישאר גבוהים תקופה ממושכת.

המחקר שערכנו במרכז אדוה על משקי הבית המצויים בקרבת העוני העלה כי על מנת שמשקי בית אלו יוכלו ליהנות משירותים הנגישים כיום לבעלי הכנסות גבוהות יותר, יש להעלות על סדר היום את הצורך במימון ציבורי רחב יותר שייתר את הצורך ברכישה ומימון שירותים שהיום נקנים בכסף פרטי. מדובר במהלך הפוך לצעדים המסתמנים של הממשלה, כאשר בעקבות משבר הקורונה ועל מנת להקטין את הגירעון, ישנה כוונה לקצץ באופן משמעותי בתקציב השירותים החברתיים.

קיצוצים כאלו, במידה ואכן יבוצעו, ידחקו עוד משפחות לחיים בעוני ויחריפו את המצוקה של משפחות החיות כבר היום מתחת לקו העוני.