מאמר

מה למדה הממשלה מהקורונה? לא הרבה

מגפת הקורונה מצאה את השירותים החברתיים ובראשן מערכת הבריאות כשהם מורעבים, לאחר שנים של תקצוב חסר. אל מול המגפה הממשלה הגדילה נקודתית את הוצאותיה, אולם התקציב המוצע ל-2022 חוזר למצב ערב הקורונה, לשירותים ציבוריים מורעבים

מגפת הקורונה מצאה את השירותים החברתיים ובראשם מערכת הבריאות כשהם מורעבים, לאחר שנים של תקציבים שאינם גדולים דיים כדי לענות על הצרכים. השירותים רעבו לכוח אדם מיומן, לתשתיות, לתכניות סיוע לקבוצות ומגזרים דלי-הכנסות.

אל מול המגפה הגדילה הממשלה את הוצאותיה – על בריאות, על ביטחון סוציאלי, על סיוע למובטלים ולעסקים ועוד.

בין בשנים 2019-2015 גדל תקציב המדינה הרגיל (ללא פיתוח וחשבון הון) במתינות, מ-295.6 ל-352.6 מיליארד ₪. ב-2020 הוא קפץ ל-426.4 מיליארד ₪, קפיצה של 21% לעומת שנת 2019. 

התקציב לשנת 2021 יהיה דומה בגובהו לזה של שנת 2020 ויעמוד על 432.2 מיליארד ₪. ואז, התקציב המוצע לשנת 2022 מבצע מעין סיבוב פרסה והוא יעמוד על 376.7 מיליארד ₪, נמוך ב-13% מזה של שנת 2021.

מתברר כי ההרחבה היתה נקודתית וחד-פעמית. ב-2022 נחזור למצב ערב הקורונה, של שירותים ציבוריים מורעבים.

למסמך מלא