מחקר

ההשלכות החברתיות של הקורונה: בילאל, נער, כפר לא מוכר

Source (background): Wikimedia, Stéphanie Groma

המסמך מציג את השלכות הקורונה על בילאל, נער מכפר לא מוכר בנגב. הדמות נבנתה על יסוד מידע מתחקיר ובהתבסס על סיפור אמיתי, לצד נתונים מחקריים. המסמך נכתב כחלק מפרוייקט משותף של מרכז אדוה ו'צוותי המומחים של המשבר'

להורדת המסמך המלא

עוד טרם הקורונה היו הערבים בדואים בכפרים הלא-מוכרים האוכלוסייה השולית ביותר בישראל, שהנתונים עליה חלקיים ומקוטעים. הנוער בכפרים אלו גדל למציאות אחרת לחלוטין מזו שמכיר נוער במקומות אחרים במדינת ישראל, והחינוך נתפס כמסלול מוביליות עיקרי.

סיפורו של בילאל, נער מכפר לא-מוכר, במהלך משבר הקורונה, משקף את השינוי שחל בחיי היומיום של נוער בדואי בנגב. דמותו נבנתה על יסוד מידע מתחקיר ובהתבסס על סיפור אמיתי, לצד נתונים – מהמעט שישנם – העוסקים בחינוך, דמוגרפיה ונגישות לשירותים ותשתיות. הסיפור והנתונים מאפשרים הבנה רב-רבדית של מצב הנוער הבדואי, בפרט בכפרים הלא מוכרים.