מאמר

משבר הקורונה מגדיל במהירות את אי-השוויון ומאיץ את השחיקה של מעמד הביניים בישראל

כתוצאה ממשבר הקורונה, לצד הגידול בעוני והצטרפותם של משקי בית חדשים לסביבת העוני, צפויה גם הצטמקות נוספת של המעמד הבינוני תוך גידול משמעותי באי-השוויון בישראל

בשנים האחרונות, עד משבר הקורונה, הצטמצם אי-השוויון בהכנסות בישראל, כתוצאה משורה של מהלכי מדיניות ובהם העלאת שכר המינימום, הסכמי השכר עם המורות, וכן בעקבות הגידול במספר המפרנסים במשק בית, בעיקר בעשירוני השכר הנמוכים.

בדצמבר 2019, ערב משבר הקורונה, התגאה ראש הממשלה בנימין נתניהו על הירידה במדד ג'יני שנמדדה בשנים 2014 עד 2017. מדד זה, האומד את מידת אי-השוויון בהכנסות, הראה כי בשנים אלו אכן הצטמצמו פערי ההכנסות בישראל. עם זאת, גם לאחר הירידה, רמת אי-השוויון בהכנסות בישראל נותרה גבוהה בהשוואה בינלאומית, והותירה את ישראל במקום התשיעי מלמעלה מתוך 37 המדינות החברות בארגון ה-OECD.

ואז הגיעה הקורונה. שורה של ניתוחים וניירות שפרסמו גופי ממשל שונים בחודשים האחרונים הראו כי את המחיר הגבוה ביותר של משבר הקורונה משלמים העשירונים הנמוכים, כאשר משתכרי שכר גבוה נפגעו בצורה פחותה בהרבה. ועוד, משבר הקורונה פגע אמנם קשות בתעסוקה ובשכר של עצמאים ושכירים רבים, אך הנפגעים העיקריים הם העובדים ברמות השכר הנמוכות: עובדים מבוגרים וצעירים, נשים, חרדים ועובדים לא אקדמאים.

כך, השכר החודשי הממוצע של העובדים שעבודתם הופסקה בשל משבר הקורונה עמד על 7,577 ₪, וזאת לעומת שכר ממוצע של 12,136 ₪ של העובדים שעבודתם נמשכה. פער זה מוסבר, בין היתר, בכך שהענפים שספגו את הפגיעה הקשה ביותר בשל מגבלות הקורונה בהם ענפי החינוך, הקמעונאות, התיירות והמסעדנות, בהם מועסקים עובדים המשתכרים שכר נמוך.

מנתונים שהציג בנק ישראל בפני צוות התעסוקה של הממשלה ופורסמו גם בדה-מרקר עולה בבירור הפגיעה החזקה במעמד הבינוני-נמוך. לפי הנתונים, שיעור המועסקים בשנת 2020 בקרב העשירון התשיעי והעשירון העליון עמד על 91%-97% משיעורם בשנת 2019, וזאת לעומת שיעור של 62%-71% בעשירוני הביניים 4-6.

פגיעה זו מצטרפת לשחיקה שחלה על מעמד הביניים בישראל עוד לפני משבר הקורונה: בין שנות ה-80 לעשור האחרון חלקו של הרובד הבינוני בעוגת ההכנסות ירד בכ-9% ובהגדרה רחבה עומד הרוב הבינוני על כ-53% ממשקי הבית, בהשוואה לממוצע של 61% במדינות ה-OECD.

כעת נראה שכתוצאה ממשבר הקורונה, לצד הגידול בעוני והצטרפותם של משקי בית חדשים לסביבת העוני, צפויה גם הצטמקות נוספת של המעמד הבינוני תוך גידול משמעותי באי-השוויון בישראל.