הערות על הניתוח המגדרי של תקציבי משרדי הממשלה לשנים 2018-2017

מסמך זה מרכז דוגמאות בולטות מעבודת הניתוח שנערכה במשרדי ממשלה השונים, המוצגות על-פי התחומים וההנחיות שהועברו למשרדים במסגרת המתווה לניתוח מגדרי. המסמך הוגש למשרד לשוויון חברתי

להורדת המסמך המלא לצפיה בדוחות קודמים

החלטה 2084 שקיבלה הממשלה באוקטובר 2014 קבעה כי יש לבצע ניתוח מגדרי של תקציב המדינה. במסגרת ההחלטה הוטל על כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך להציג ניתוח מגדרי של תקציביהם. עוד נקבע כי הניתוח יבוצע בהדרגה עד שנת 2018 על פי המתווה הבא:10% מהתקציב ב-2015, 40% ב-2016, 70% ב-2017 ו-100% ב-2018.

השנה ביצעו משרדי הממשלה ניתוח מגדרי זו הפעם השנייה. נסיבות פוליטיות הובילו לכך שתהליך היישום שאמור היה להתפרש על פני 4 שנים נמשך בפועל מספר חודשים. כזכור, התקציב לשנת 2015 לא אושר, הממשלה התפרקה וכמה חודשים לאחר הבחירות הוגש תקציב דו-שנתי (2015-2016) והמשרדים נדרשו, בהתאם להחלטת הממשלה לערוך ניתוח על 40% מהיקפו. בקיץ האחרון אושר שוב תקציב דו שנתי לשנים 2017-2018 מה שהפחית מהדרגתיות התהליך וחייב את המשרדים להתייחס ל-100% מהיקף התקציב שלהם בניתוח.

חרף לוח הזמנים הקצר חשוב לציין מספר הישגים משמעותיים:

  • כל משרדי הממשלה לקחו חלק בתהליך;
  • חלק מנציגי/ות המשרדים שהיו אמונים/ות על התהליך גילו מעורבות, מחויבות, ועניין בניתוח ובמשמעויותיו;
  • חלה התקדמות משמעותית בהיקף הניתוח ובתחומי הניתוח. חלק מהמשרדים עשו מאמצים לכלול בניתוח מרכיבים שנעדרו מהניתוח שנערך עבור הצעת התקציב הקודמת. הבולט שבהם הוא ניתוח תקציבים המועברים לספקים (ראו דוגמאות בהמשך);
  • ניתוח מגדרי שהוצג בתחומים שונים חושף, על בסיס נתונים פורמליים, סוגיות של אי שוויון בין קבוצות שונות בחברה הישראלית. על בסיס נתונים אלה ניתן להתחיל ולחשוב על מדיניות לתיקון פערים אלו. חלק מהמשרדים (אם כי מעט), הציגו תכניות לתיקון הפערים;

משרדי הממשלה התבקשו לבסס את עבודתם על נתוני שנת 2016 אך לערוך את הניתוח כך שיהיה צופה פני עתיד – לשנים 2017-2018. דוגמא בולטת לניתוח זה הוצעה על ידי משרד המדע שפירט כיצד יחולקו ב-2017-2018 תקציבי תכניות שונות ומענקים שבאחריותו. משרדים נוספים שערכו ניתוח לשנים 2017-2018 הם משרד התחבורה, משרד הביטחון ובאופן חלקי גם משרד הבריאות.

להלן יוצגו דוגמאות בולטות מעבודת הניתוח שנערכה במשרדי ממשלה שונים. הדוגמאות יוצגו על פי התחומים וההנחיות שהועברו למשרדים במסגרת המתווה לניתוח מגדרי.