מאמר

האין גדול מהיש: פרק הבריאות של חוק ההסדרים 2020

הטיוטה הראשונה של חוק ההסדרים מעלה תחושה שהיא נכתבה עוד לפני פרוץ מגפת הקורונה ואי אפשר למצוא בה ולו מילה על שירותי בריאות הציבור

קריאה בטיוטה הראשונה של חוק ההסדרים (2 ליולי 2020) מעלה תחושה שהיא נכתבה עוד לפני פרוץ מגפת הקורונה: בשעה שבריאות הציבור היא נושא היום ונושא השנה, בטיוטה הזאת אי אפשר למצוא ולו מילה על שירותי בריאות הציבור.

הקורונה מוזכרת רק בדרך אגב כסיבה לירידה בהכנסות של בתי החולים הציבוריים, בגין ירידה בביצוע ניתוחים ופעולות אחרות שעבורן מקבלים בתי החולים תשלומים מקופות החולים.

מה עוד אין?
אין איזכור של הצורך הזועק בהקמה ובתקצוב של גוף לאומי מתאם לניהול המגפה, שמשרד הבריאות חייב להיות גורם מוביל בו.
אין איזכור של הצורך בתוספת מיטות אשפוז ומיטות טיפול נמרץ.
אין איזכור של הצורך בתגבור האחיות בריאות הציבור ואחיות בתי החולים. המילה "אחיות" מוזכרת רק בהקשר של דרישה להליך רה-סרטיפיקציה של רופאים ואחיות.

אז מה יש?
יש הצעה להמשך פיתוח של שירותים פרטיים בתוך-תוכה של מערכת הבריאות הציבורית: קריאה להקמת עוד מרפאות כירורגיות פרטיות שתענקנה הנחות לקופות החולים ושאחוז הפעילות שלהן במימון ציבורי יהיה גבוה ככל האפשר. לעומת זאת, אין הצעה להקמת בית חולים ציבורי נוסף בדרום הארץ.

יש ניסיון לגרום לקופות החולים לאזן את תקציביהן, בעיקר על-ידי צמצום הוצאותיהן על שיווק, פרסום ומכירת שירותים. כידוע, התחרות בין קופות החולים אמורה להתבסס על איכות הטיפול ולא על איכות השיווק. מדובר בהצעה חיובית.

יש הצעה להטמיע את הסעיף התקציבי הנקרא "תמיכה לקופות החולים" בתוך עלות סל השירותים. לא ברור כיצד צעד זה ישפיע על עדכון אמיתי של עלות סל השירותים (הכרוך בתוספות תקציב בהתאם לגידול באוכלוסייה, לעלייה בתשומות הבריאות ועבור תרופות ופרוצדורות חדשות).

יש הצעה להקים ועדה בין משרדית שבתוך ארבע חודשים תמליץ על צעדים שיגבירו את כוח האדם הרפואי בארץ, בין השאר על-ידי שמירת מקומות התמחות בבתי החולים לסטודנטים ישראלים (סגירת תוכניות לסטודנטים מחו"ל). ההצעה חיובית שנדרשת מזה זמן רב.

יש הצעה להעניק תוספת תקציב למחלקות פנימיות של בתי החולים הציבוריים בשנים 2021-2024. גם זאת הצעה חיובית, אבל היא לא לשנה הנוכחית.

וישנם סעיפים נוספים, ביניהם דרישה להסכם התחשבנות חדש בין קופות החולים ובתי החולים, היות וההסכם הקודם פג בשנת 2019.

זוהי טיוטה ראשונית בלבד של חוק ההסדרים ויש להניח שתהיינה טיוטות נוספות. יש לקוות שהטיוטות הבאות תתייחסנה לחוסרים שהוזכרו בתחילת הפוסט.