חפשו את האישה בתקציב המדינה

השנה, לראשונה, כוללים ספרי תקציב המדינה ניצנים של ניתוח מגדרי של תקציבי משרדי הממשלה ויחידות הסמך

להורדת המסמך המלא

השנה, לראשונה, כוללים ספרי תקציב המדינה ניצנים של ניתוח מגדרי של תקציבי משרדי הממשלה ויחידות הסמך. אלו הם פירות ראשוניים של עבודה שמוביל מרכז אדוה מזה למעלה מעשור. הפירות הבשילו דווקא השנה הודות לפעילות של חברות הכנסת ד"ר עליזה לביא (יש עתיד), יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה, ומרב מיכאלי (עבודה); יעל מבורך, סגנית ראש אגף התקציבים במשרד האוצר, שמונתה על ידי שר האוצר יאיר לפיד לעמוד בראש הוועדה לבחינה מגדרית של תקציב המדינה בישראל; חברי הוועדה ואנשי משרד האוצר נוספים שנרתמו למשימה.

עבודת ההכנה של מרכז אדוה כללה הקמת קואליציה של ארגוני נשים וארגוני זכויות אדם – "פורום נשים לתקציב הוגן". הפורום פירסם ניירות עמדה ויזם דיונים רבים בוועדות כנסת סביב הנושא של תקציב ומגדר. העבודה כללה גם עריכת שבעה כנסים עם מומחיות להטמעת חשיבה מגדרית מחו"ל וארגון מפגשים בין מומחיות משבדיה, צרפת, אנגליה וגרמניה ובין חברי/ות כנסת, אנשי משרד האוצר ובעלי תפקידים ברשויות מקומיות.

ניתוח מגדרי של התקציב הינו אסטרטגיה המומלצת על-ידי ארגון האומות המאוחדת ועל ידי האיחוד האירופי כדי להגביר את השוויון המגדרי. לניתוח המגדרי יש יתרונות נוספים, ביניהם הגברת השקיפות התקציבית והגברת ההתאמה בין הצרכים השונים של נשים וגברים, נערים ונערות,ילדים וילדות ובין השירותים שמממנת המדינה (או הרשות המקומית).

המאמץ הרב שתואר לעיל מצא השנה ביטוי מעשי ראשון במישור הממשלתי, המתואר היטב בחוברת עיקרי התקציב, המסמך העיקרי של הצעת תקציב המדינה לשנת 2015: "בהמשך להחלטת ממשלה 2084 מיום 7 באוקטובר 2014, שעניינה אימוץ המלצות הוועדה לבחינה מגדרית של תקציב המדינה בישראל, הוחלט על יישום הדרגתי של ניתוח מגדרי של תקציב המדינה והטמעת חשיבה מגדרית בתהליכי התקצוב על כלל תקציב המדינה בתוך ארבע שנים. זו הפעם הראשונה שמשרדי הממשלה מונחים לערוך ניתוח ראשוני של תקציבם ושל השימושים שלו ולפעול לגיבוש מדיניות וסדרי עדיפויות בהתבסס על הניתוח" (עיקרי התקציב: 69). זהו ללא ספק הישג משמעותי: הכרה ממשלתית בעובדה שמדיניות התקציב אינה ניטראלית ויש לה השלכות ישירות על הפערים המגדריים.

כידוע, בעקבות מבצע "צוק איתן" התקצר מאוד לוח הזמנים להכנת תקציב המדינה לשנת 2015. משרדי הממשלה השונים קיבלו לא יותר משבועיים כדי להוסיף להצעות התקציב שלהם פרק נוסף, "ניתוח מגדרי של תקציב המדינה."  ניתוח זה נעשה תחת השגחתו של משרד האוצר וזאת בהתאם לאחת ההמלצות של דו"ח הוועדה לבחינה מגדרית של תקציב המדינה.

את הניתוחים המגדריים הראשוניים הללו ניתן למצוא בספרי התקציב שהונחו על שולחן הכנסת. הניתוחים מתחלקים לשניים: השלכות מגדריות של הצעת התקציב על עובדי/ות המשרד והשלכות על מקבלי/ות שירותי המשרד.