מה לנשים ולתקציב המדינה. ברברה סבירסקי. אוגוסט 2002.

מהו ניתוח מיגדרי?

להורדת המסמך המלא לפרסומים נוספים בנושא

ניתוח מיגדרי של תקציב המדינה הוא חלק מהליך של בחינת המדיניות – חוקים, תקנות, הקצאות, פרויקטים חברתיים – מנקודת הראות של השפעתם על מעמדן של נשים בחברה. הליך זה קרוי באנגלית mainstreaming – אם תרצו, בחינה מיגדרית של החלטות המדיניות המרכזיות. ובמקרה של תקציב המדינה – בחינה מיגדרית של ההכנסות וההוצאות התקציביות המרכזיות. ההנחה העומדת ביסוד הניתוח המיגדרי היא, שלכל היבט של המדיניות הציבורית יש השלכות שונות על נשים ועל גברים. שוני זה נובע מהתפקידים השונים של נשים ושל גברים במסגרת המשפחה, וכן מהמעמד הכלכלי הנמוך של נשים, בהשוואה לזה של גברים. המטרה של בדיקה מיגדרית היא, להביא לשינוי במדיניות הציבורית, כך שתתרום להגברת השוויון בין המינים