מחקר

חוב ללא תחתית: חובות וחדלות פירעון בחברה הערבית

החברה הערבית שוקעת במשבר חובות, אך הסדרי חדלות הפירעון, שנועדו לאפשר שיקום כלכלי לחייבים, מגנים פחות על ערבים.

להורדת המסמך המלא

כלכלת האשראי בישראל הולכת ופורחת, ואיתה צומחים חובות משקי הבית. אך לא כל החובות נבראו שווים: האוכלוסייה הערבית בישראל חשופה יותר למצוקה כלכלית, בהשוואה לאוכלוסייה היהודית, ובו בזמן היא מופלית לרעה בשוק האשראי המוסדי. כך היא נדחקת לנטילת הלוואות מסוכנות בשוק האפור. הלוואות אלה קשורות לא אחת בפשע המאורגן, ומזינות אותו.

הפער בין יהודים לערבים אינו מתמצה בשלב צבירת החובות אלא גם בשלב ההשתחררות מהם. דיני חדלות הפירעון נועדו לתת מענה לחייבים שלא עומדים בהחזר חובותיהם באמצעות הסדר משפטי של 'הפטר' (מחיקת חובות), שיאפשר עבורם פתיחת דף חדש ושיקום כלכלי. אך כפי שעולה ממסמך זה, ההסדר המשפטי מגן פחות על האוכלוסייה הערבית.

מעמדה הפגיע של החברה הערבית מחייב חשיבה מחודשת על פתרונות מבניים ומוסדיים להתמודדות עם בעיית החובות, היווצרות שוק האשראי המפוצל, ותת הייצוג של ערבים בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. המסמך סוקר את ייצוג היתר של ערבים בצבירת חובות ואת ייצוג החסר שלהם בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ומציע כמה צעדי מדיניות אפשריים בנושא.

 

// המחקר מתפרסם בשיתוף עם דף חדש, ארגון שמטרתו לשים קץ לחובות של משפחות בישראל ולסייע להן למצוא את הדרך לצאת מהם, בעזרת ליווי משפטי-שיקומי.