בתקשורת

ראיון: שוק הדיור בישראל מתאפיין בפיצול מעמדי מובהק

ראיון של ירון הופמן-דישון עם ד"ר מיכאל מירו, בנושא שוק הדיור ומדיניות הדיור בישראל

ראיון של ירון הופמן-דישון עם ד"ר מיכאל מירו, בנושא שוק הדיור ומדיניות הדיור בישראל