הערות על הניתוח המגדרי של תקציבי משרדי הממשלה לשנים 2015-2016

המסמך מציג תיאור קצר של הניתוח המגדרי המהווה פרק בספר התקציב של כל משרד ממשלתי ומציע כיצד לשפר את הניתוח

להורדת המסמך המלא לפרסומים נוספים בנושא

תקצוב מגדרי מתייחס לעבודת ניתוח ומעקב רגיש־מגדר אחר תהליכי תכנון, הכנה, ביצוע ובקרה של התקציב. ניתוח מגדרי של תקציב המדינה ושל תהליך הכנתו משקף כיצד מחולקים המשאבים הציבוריים בין נשים וגברים וכיצד חלוקה זו הולמת את הצרכים, המיקום החברתי וסדרי העדיפויות של נשים וגברים, נערות ונערים, ילדות וילדים. תקצוב מגדרי הוא אסטרטגיה לקידום מעמדן של נשים ולצמצום אי השוויון המגדרי בחברה.

תקציב המדינה נראה על פניו כלי ניטראלי המורכב מסכומים כספיים של הכנסות והוצאות. בתקציב אין הרי אזכור מפורש של נשים או של גברים. אולם התקציב אינו ניטראלי: הוא כלי ביצוע המשקף סדרי עדיפויות. נשים וגברים מקבוצות חברתיות שונות ממוקמים בעמדות שונות בחברה, בשוק העבודה ובתוך המשפחה, עמדות המאופיינות בהבדלי צרכים ותפקידים. שירותים ציבוריים כגון חינוך, בריאות, תחבורה ציבורית ורווחה נצרכים במידות שונות על ידי נשים וגברים; לפיכך, התקציב משפיע באופן שונה על כל תושב ותושבת.

שיטת התקצוב המגדרי עושה שימוש בתקציב ככלי לחשיפת דפוסים של אי שוויון בחלוקת משאבים. יתרונה הוא בכך שהיא מסייעת בהקצאה יעילה יותר של כספים לשירותים חברתיים, בהגברת השקיפות בתהליכי התקצוב ובהעמקת ההשתתפות הדמוקרטית של תושבות ותושבים בתהליכים אלה. תקצוב מגדרי מסייע לממשלה להחליט כיצד לעצב את מדיניותה ומאפשר למקבלי ההחלטות להקצות את תקציביהם בצורה מושכלת בהתאם ליעדיהם ולמטרותיהם. כמו כן, טמון בה הפוטנציאל לשפר את השירותים המוענקים לתושבים ולתושבות, מאחר וצרכיהם כצרכנים של שירותים אלה ברורים יותר ומובאים בחשבון.

גישת התקצוב המגדרי כאסטרטגיה לצמצום פערים מגדריים ולקידום שוויון מגדרי וחברתי מומלצת על ידי האיחוד האירופי וארגון ה-OECD ומיושמת במדינות רבות באירופה, ביניהן מדינות סקנדינביה, גרמניה, אוסטריה, בלגיה וספרד. תקצוב מגדרי אינו מתמקד בהכרח בחלוקה שווה של המשאבים הציבוריים בין גברים ונשים אלא בהתאמה של משאבים לצרכים. כמו כן, אין מדובר אך ורק באותם תקציבים שהם נפרדים וייחודיים לנשים, שכן אלה מוגבלים מאוד בהיקפם ומהווים חלק קטן מאוד מסך כל התקציב, אלא בחלק הארי של התקציב, שכאמור נראה ניטראלי אך בפועל מיטיב עם קבוצות מסוימות של אזרחים ולא עם אחרות.

מרכז אדוה מוביל מזה למעלה מ-15 שנים את רעיון התקצוב המגדרי בישראל ובין היתר פרסם מדריך לניתוח מגדרי של תקציבי הרשויות המקומיות. עקרונותיו של מדריך זה ניתנים ליישום בקלות גם על תקציב המדינה.