רצינו אמריקה? קיבלנו. על הצטמקותו ושבירותו של המעמד הבינוני

מעמד בינוני חזק נחשב לבסיס לדמוקרטיה ליברלית ופיתוח כלכלי המשרת את כל שכבות האוכלוסייה. כיום בישראל, הסיכוי של משקי בית עם ילדים להשתייך לרובד הבינוני, קטן יותר מבעבר

מסמך שפרסם לאחרונה ארגון ה-OECD מנתח בהרחבה את מצבו של המעמד הבינוני במדינות השונות החברות הארגון. הרובד הבינוני מוגדר כמשקי בית שהכנסתם נעה בין 75% ל-200% מההכנסה החציונית של משקי הבית בכל מדינה.

בממוצע, חלקם של משקי הבית מהרובד הבינוני עומד על 61% ממשקי הבית במדינות ה-OECD. במדינות סקנדינביה ובחלק ממדינות אירופה הוא נע בין 65%-70%. בשתי מדינות מפותחות – ישראל וארה"ב – מדובר על קצת יותר מחצי משקי הבית בלבד.

הפרסום מנתח את השינויים במצבו של הרובד הבינוני מאז שנות ה-80 ועד העשור האחרון. הפרסום מצביע על הצטמקות הרובד הבינוני ברוב מדינות הארגון בתקופה זו. ירידה חדה במיוחד בהיקף המעמד הבינוני התרחשה בישראל, בקנדה, בגרמניה, שבדיה ונורבגיה. עליה בהיקפו היתה רק באירלנד ובצרפת.

כמעט בכל מדינות הארגון, חלקם של משקי בית מהרובד הבינוני בעוגת ההכנסות קטן, בעוד חלקו של הרובד העליון גדל. בין מחצית שנות ה-80 להיום קטן בישראל חלקו של הרובד הבינוני בעוגת ההכנסות בכ-8% . בו זמנית גדל חלקו של המעמד הגבוה בכ-9%.

שיעור משקי הבית ברובד הבינוני, ישראל ומדינות נבחרות 2016
מקור: OECD 2019, Under Pressure: The Squeezed Middle Class

כלומר, יחד עם הליברליזציה של הכלכלה, ייבאנו מארה"ב את הקיטוב הכלכלי-חברתי המאפיין אותה. מבחינה זו דומות ישראל וארה"ב למדינות מתפתחות ולחלק ממדינות מזרח אירופה יותר מאשר לדמוקרטיות מערביות.

מעמד בינוני מזוהה עם סגנון חיים הכולל דיור נגיש, שירותי חינוך טובים ומערכת בריאות טובה. אבל, גם במדינות כמו ישראל, בהן עלתה במונחים ראליים ההכנסה של משקי הבית ברובד הבינוני, הרי שעליה זו קטנה יותר מהתייקרות עלויות הדיור, החינוך והבריאות.

התוצאה היא שכיום, הסיכוי של משקי בית עם ילדים להשתייך לרובד הבינוני, קטן יותר מבעבר.

זהו, למעשה, סיפורה של המחאה החברתית שפרצה בשנת 2011 כאן ובמדינות נוספות. צעירים בני המעמד הבינוני שהבינו שההבטחה ש"אם רק נתאמץ נוכל להצליח" אינה מתקיימת והמציאות אינה מאפשרת להם להגיע לרמת החיים בבית בו גדלו. זהו סיפורם של שני הדורות האחרונים – דור ה-X ודור המילניום – שסיכויהם להשתייך למעמד הבינוני קטנים יותר משל הוריהם.

מעמד בינוני חזק נחשב לבסיס לדמוקרטיה ליברלית ופיתוח כלכלי המשרת את כל שכבות האוכלוסייה. מעמד הביניים מניע את כלכלת הצריכה אך גם את התביעה לשירותים חברתיים אוניברסליים ואיכותיים: מערכות חינוך, בריאות ודיור. לטענת מחברי המסמך של ה-OECD, אי היציבות הכלכלית והדמוקרטית בשנים האחרונות קשורה להיחלשותו של מעמד הביניים במדינות רבות.

שיעור השינוי של הכנסות משקי הבית ברובד הבינוני והגבוה מעוגת ההכנסות
אמצע שנות ה-80' ועד לעשור הנוכחי

מקור: OECD 2019, Under Pressure: The Squeezed Middle Class