מחקר

פערי שכר מגדריים בישראל: תמונת מצב 2017

פערי שכר בין גברים לנשים הם תופעה אוניברסלית המשקפת אי שוויון בחלוקת העבודה המגדרית בבית ובשוק העבודה. עדכון מצגת אינפוגרפיקה לשנת 2017

להורדת המסמך המלא לפרסומים נוספים בנושא

ב-2015, השכר החודשי הממוצע של אשה בישראל עמד על 68% משכרו של גבר. פערי השכר החודשיים מצטמצמים, אך לאט מאוד. פערי השכר לשעה בין גברים לנשים קטנים יותר, ועומדים על 16%, אך הם לא הצטמצמו כלל בעשור האחרון.

סיבה מרכזית לפערי השכר המגדריים הינה בידול תעסוקתי בשוק העבודה ורמות שכר נמוכות במקצויות "נשיים". העיסוקים הנפוצים ביותר בקרב נשים הם מקצועות הטיפול, הוראה ואדמיניסטרציה – עיסוקים בהם רמות השכר נמוכות, גם כאשר מדובר בעובדות בעלות השכלה אקדמית. לעומת זאת, משלחי היד הנפוצים בקרב גברים כוללים עיסוקים בהם השכר גבוה כגון ניהול ותכנות, לצד מקצועות בשכר נמוך כגון נהיגה ואבטחה.

מצגת זו מהווה עדכון לפרסום: פערי שכר מגדריים 2015 מאת נוגה דגן-בוזגלו ויעל חסון.

לצפייה במצגת לחצו על התמונה: