עבודה קהילתית

מנהיגות, אקטיביזם ומעורבות קהילתית בבית ג'ן

סיכום פעילות של קבוצת קבוצת אקטיביסטי בית ג׳ן – ناشطو بيت جن‏, פרויקט משותף של המועצה המקומית בית ג'ן ומרכז אדוה

קבוצת אקטיביסטי בית ג׳ן  נולדה מתוך הרצון להקים בבית ג'ן גרעין של אקטיביסטיות/ים חברתיות/ים שיפעל לקדם יוזמות חברתיות בתחומים שונים, במטרה לייצג הצרכים של התושבות/ים מול קובעי המדיניות ומקבלי ההחלטות במועצה וליצור שיתופי פעולה עם המועצה בסוגיות חברתיות שונות.

הקבוצת מונה כ- 18 אקטיביסטיות ואקטיביסטים תושבות/י המקום, בעלות/י רגישות חברתית ופוליטית הרוצות/ים לפעול לקידום בית ג'ן כמקום מוביל בתחומים חברתיים, תוך מימוש מקסימלי של אופי היישוב וההון האנושי של התושבות/ים.

"אנחנו רואים/ות חשיבות מאוד גדולה כקבוצה אקטיביסטית להיות מעורבים/ות במרחב המוניציפאלי. עבורנו עבודה קהילתית חברתית אמיתית מגיעה כאשר אנחנו מודעים/ות, מבינים/ות ולא מנותקים/ות ממה שקורה סביבנו. אדישות – לא במגרש שלנו.. אנחנו ניקח את המושכות לידיים ונוביל עשייה רצינית ומשמעותית.." (מתוך דברים שכתבה היבה סלאלחה, רכזת הקבוצה).

במהלך החודשים האחרונים קבוצת "אקטיביסטי בית ג'ן" קיימה מפגשי למידה בנושאים שונים: תמונת מצב חברתית-כלכלית בישראל, הטמעת חשיבה מגדרית במדיניות ובתקציבים, חשיבה ביקורתית ככלי לשינוי חברתי, המחיר הכלכלי-חברתי שגובה הסכסוך הישראלי-פלסטיני, פערים במערכת החינוך ובהשכלה הגבוהה בישראל, ניו-מדיה ככלי לקידום שינוי חברתי ועוד.

במהלך ההכשרה, נפגשו חברות/י הקבוצה עם יזמיות/ים חברתיות/ים שפועלות/ים בתחומים שונים באזור הגליל. כמו כן, חברי וחברות הקבוצה למדו על עבודת המועצה ועל הכלים שעומדים לרשותן/ם כתושבות/ים דרך שיחה עם חברות מועצה (ממקומות שונים) על עשייתן השונה ועל הדרך שעשו מפעילות בחברה האזרחית ועד לכניסתן לפוליטיקה המקומית.

במהלך מפגשי הלמידה הקבוצה עברה סדנאות של גיבוש חזון משותף וכתיבת מטרות ובחרה להתמקד בשלב הראשון בשלושה נושאים: פילוח צרכים בתחום של החינוך הבלתי פורמלי, קידום שקיפות וייצוג ציבור בוועדות המועצה והפיכת בית ג'ן ליישוב מודע סביבה.

במפגש הסיום, הציגו חברות/י הקבוצה את שלוש היוזמות שבחרו לקדם מול ראש המועצה של בית ג'ן, עו"ד ראדי נג'ם, ומול חברי מועצה נוספים. ראש המועצה וחברי המועצה בירכו על היוזמות השונות וציינו כי המועצה תשמח לשתף פעולה עם הקבוצה גם ביוזמות הנוכחיות וגם ביוזמות עתידיות.

עכשיו משהסתיים תהליך ההכשרה הפורמלי, ממשיכות/ים האקטיביסטיות/ים לפעול בשדה החברתי-פוליטי, תוך שיתוף פעולה עם התושבים/ות ועם הרשות המקומית.

התכנית הוקמה ביוזמתה של הגב' היבה סלאלחה, עובדת סוציאלית קהילתית, יועצת ראש המועצה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי והממונה על מניעת הטרדה מינית ברשות המקומית; בחסות המועצה המקומית בית ג'ן, המחלקה לשירותים חברתיים, היחידה לעבודה סוציאלית קהילתית; ובליווי מקצועי של מרכז אדוה.