עבודה קהילתית

קורס כלכלה חברתית והטמעת חשיבה מגדרית: חוברת סיכום פרוייקטים במכללת ספיר 2018

חוברת זו הופקה במסגרת הקורס "כלכלה חברתית והטמעת חשיבה מגדרית" שהתקיים במהלך סמסטר ב' תשע"ח במכללת ספיר

להורדת המסמך המלא

חוברת זו הופקה במסגרת הקורס "כלכלה חברתית והטמעת חשיבה מגדרית" שהתקיים במהלך סמסטר ב' תשע"ח במכללת ספיר. הקורס התקיים בהובלת מרכז אדוה ובשיתוף פעולה עם קרן פרידריך אברט והיחידה למעורבות חברתית של משרד הדיקן, מכללת ספיר.

מטרת הקורס הייתה לאפשר לקבוצת סטודנטיות וסטודנטים לבחון באופן ביקורתי את תמונת המצב החברתית כלכלית בישראל ולהציע נקודת מבט מגדרית על תחומי המדיניות השונים ועל ההשפעה השונה של המדיניות הכלכלית־החברתית והתקציב על נשים ועל גברים. במהלך הקורס עסקו הסטודנטים/ות בקידום פרויקט מעשי שבמסגרתו יישמו את הגישה של הטמעת חשיבה מגדרית בתקציבים ובמדיניות ציבורית. כל פרויקט בוצע בצוותי עבודה.

הקורס כלל 10 מפגשים שבועיים. כל מפגש הורכב מהרצאה עיונית מאת נשות הצוות של מרכז אדוה ומרצות חיצוניות המומחיות בתחום ההרצאה ומסדנה מעשית שבה עבדו הסטודנטים/ות, תוך הנחייה וליווי, על עיצוב ובניית הפרויקטים המעשיים. בקורס השתתפו 16 סטודנטיות/ים לתואר ראשון ממגוון רחב של חוגים במכללת ספיר.

חוברת זו מציגה את התוצר האחרון של הפרויקטים כפי שנכתבו ע"י הסטודנטיות והסטודנטים בקורס. עבור חלקן/ם היווה הפרויקט התנסות ראשונה בכתיבה מהסוג הזה. תחומי הפרויקטים נבחרו ע"י הסטודנטיות והאופן שבו מוצגים הפרויקטים בחוברת זו מובאים כפי שהוגשו ללא תיקונים מהותיים.

משתתפות:
הסטודנטיות/ים בקורס: איבתיסאם אבוקוידר, גילי אברמוביץ', נשמה אבוקוידר, עוז גרינברג, נועם תמיר, סלמאן אבו אמדיע, אמני אבו בלאל, לילא אלובארי, תום אפל, פדא אבוקוידר, איאת עג'מי, אחמד אבודעאבס, מוחמד אבוגרארה, רובה אלכלאת, ביאן אלהוזייל, ירדן בוראה.

צוות:
אוריה זיני, מנחת הקורס, רכזת עבודה קהילתית ומנהלת הדרכה במרכז אדוה.
ירדן בוראה, רכזת הקורס, היחידה למעורבות חברתית.
קמילה מילנר־לנדסקינד, מנהלת היחידה למעורבות חברתית וקידום העולה, מכללת ספיר.
שני בוזגלו־אנדרגה, רכזת ביחידה למעורבות חברתית, מכללת ספיר.
טל בר־חי גרינברג, רכזת ביחידה למעורבות חברתית, מכללת ספיר.
יהודית סטלמך, מנהלת פרויקטים, קרן פרידיריך אברט ישראל.
תודה לד"ר יעל חסון על ליווי פדגוגי של התכנית והסטודנטים ולירון הופמן־דישון על ליווי אדמיניסטרטיבי.