בתקשורת

הניתוח המגדרי בתקציב המדינה 2021-2022

ד"ר ולריה סייגלשיפר, רכזת פרויקטים לשוויון מגדרי במרכז אדוה, בתוכנית משכן לילה בהנחיית ד"ר הני זוביידה