בתקשורת

ראיון של ד"ר מירי אנדבלד-סבג על חובות וחדלות פרעון בחברה הערבית