הצעה לשיפור מתווה הוועדה הציבורית לבחינת גיל הפרישה לנשים

נייר עמדה על המלצות הוועדה הציבורית לבחינת גיל הפרישה לנשים המציע צעדים חיוניים שיסייעו למנוע את הפגיעה בנשים אשר עלולות להיוותר ללא יכולת להתקיים בכבוד, בשל העלאת גיל הפרישה ודחיית גיל הזכאות לקצבת זקנה

להורדת המסמך המלא

בתקופה הקרובה תידרש הכנסת להכריע שוב בסוגיית העלאת גיל הפרישה לנשים, ולקיים דיון בנושא על בסיס המלצות הוועדה הציבורית לבחינת גיל הפרישה לנשים. בנייר זה, אנו מבקשות להתייחס להמלצות הוועדה ולהציע צעדים חיוניים שיסייעו למנוע את הפגיעה בנשים אשר עלולות להיוותר ללא יכולת להתקיים בכבוד, בשל העלאת גיל הפרישה ודחיית גיל הזכאות לקצבת זקנה.

הוועדה הציעה שורה של צעדים משלימים שמטרתם למזער את הפגיעה ולהעניק לנשים אלה רשת ביטחון סוציאלית, אך אנו מוצאות כי צעדים אלו אינם מעניקים מענה מספק. אסור לאפשר את העלאת גיל הפרישה באופן שידרדר נשים לעוני ולעבודות דחק.

מבין ההמלצות, שני הצעדים החשובים ביותר הנדרשים לחיזוק רשת הביטחון שהציעה הוועדה הם: (1) הארכת תקופת הזכאות לדמי אבטלה בגיל מבוגר, ו-(2) שינוי בתנאי הזכאות והמימון של הכשרה מקצועית, כך שניתן יהיה להגיע למיצוי מלא של התקציב המוקצה לנושא. חשיבותם הרבה של צעדים אלה נובעת מכך שבכוחם לסייע לעובדות ועובדים להישאר פעילים בשוק העבודה במשך שנים רבות יותר.

דיון ממוקד בכל אחת מהמלצות הועדה, במסמך המלא.