מחקר

זכאות לתעודת בגרות לפי יישוב לשנים 2008-2009

79.8% מגילאי 17 לומדים בי"ב; 46.1% משיגים תעודת בגרות; 39.5% יכולים להתקבל למוסד אקדמי

להורדת המסמך המלא
הנתונים, שהם לשנת 2008, מתייחסים ליישובים עם 10,000 תושבים ומעלה. בשונה מן הנתונים שמפרסם משרד החינוך, המתבססים על שיעור הזכאים לבגרות מתוך הלומדים בי"ב, הדו"ח של מרכז אדוה מתבסס על שיעור הזכאים לבגרות מתוך בני 17 בכל יישוב ויישוב. להלן כמה מן הנתונים הבולטים ביותר בדו"ח:
1.בשנת 2008, רק 44.4% מבני/ות ה-17 בישראל היו זכאים לתעודת בגרות; פירוש הדבר שיותר ממחצית מבני/ות ה-17 – 55.6% – לא קיבלו תעודת בגרות.
2. 13.2% מתעודת הבגרות לא עמדו בדרישות הסף של המוסדות האקדמיים, כך ששיעור הזכאים היכולים להתקבל ללימודים אקדמיים הוא 38.5% מקבוצת הגיל.
3.במבט כולל על גילאי 17 עולה כי רק 79.2% לומדים בי"ב; 44.4% משיגים תעודת בגרות; ורק 38.5% יכולים להתקבל למוסד אקדמי.
4.בפועל, לא כולם יגיעו ללימודים אקדמיים: מתוך מסיימי י"ב ב-2000, רק 31.9% הגיעו לאוניברסיטה או למכללה אקדמית עד 2008.
5.מאז 2005 יש ירידה בשיעור הזכאות לתעודת בגרות. יתכן שחלק מן "הפטנטים" השונים שבהם משתמשים שרי החינוך כדי להעלות במהלך הקדנציה שלהם את שיעור הזכאות – הגרלות והקלות למיניהן – הפסיקו לפעול.
6.שיעור הזכאות הגבוה ביותר נרשם ביישובים המבוססים – 67.1%; השיעור הנמוך ביותר נרשם בקרב הבדואים בנגב – 26.6%. בעיירות הפיתוח עמד שיעור הזכאות על 46.9% וביישובים הערביים – על 32.4%.
7.ככל שהיישוב הוא בעל רמת הכנסה גבוהה יותר, כך עולה גם שיעור הזכאות לתעודת בגרות.