מאמר

מתחילים חלש: בישראל ההשקעה הציבורית במסגרות לגיל הרך נמוכה בהשוואה לממוצע ה-OECD

לקראת מערכת הבחירות האחרונה פרסמה מפלגת הליכוד הבטחה ליישם בישראל חינוך חינם לגיל הרך בגילאים 0-3. תוכניות והבטחות כאלו עלו בעבר גם ממפלגות נוספות. האם הפעם ההבטחה תמומש?

בשנים האחרונות גוברת ההכרה בקרב קובעי מדיניות בעולם בחשיבות ההשקעה בטיפול ובחינוך איכותיים לגיל הרך.

בישראל, לעומת זאת, אין כיום השקעה אוניברסלית במערכות טיפול מסובסדות ואין תפיסה של טיפול כתשתית בסיסית והכרחית לקיומה של כלל החברה. רמת ההשקעה הציבורית במסגרות לילדים מתחת לגיל שלוש בישראל ממשיכה להיות נמוכה, גם בהשוואה למדינות אחרות בעולם המערבי.

בבחינת ההשקעה לילד עולה כי ישראל משקיעה בילדים מתחת לגיל 3 הרשומים למסגרת 2,713 דולר לילד בשנה (במונחי שוויון כוח קנייה), לעומת 12,433 דולר בשנה בממוצע במדינות ה-OECD (נתון לשנת 2018). כתוצאה מכך, אחוז המימון הציבורי של מסגרות הגיל הרך נמוך בהשוואה בינלאומית, ועומד על כ-15% בלבד מכלל ההוצאה על מסגרות אלו.