מחקר

דיור לכל – גם בישראל: מה ניתן ללמוד ממדיניות הדיור האוניברסלי בעיר וינה?

המסמך בוחן את האפשרויות ליישום מדיניות של 'דיור לכל' בישראל, וזאת באמצעות השוואה ולמידה ממדיניות הדיור האוניברסלי הנהוגה כיום בווינה, עיר הבירה של אוסטריה

להורדת המסמך המלא

כיום בישראל, דירת המגורים הפכה להשקעה נדל"נית, כאשר מנגנוני ההקצאה והעלות מוכתבים על-ידי "כוחות שוק". על כוחות אלו נמנים, בין השאר, משקי בית עשירים ותאגידים פיננסיים הרוכשים דירות יקרות למגורים ולהשקעה; בנקים וגופים פיננסיים המקצים אשראי לרוכשי דיור ולחברות הנדל"ן; וכן יזמי הנדל"ן ושורת בעלי מקצוע שהכנסתם תלויה בפעילות הכלכלית האינטנסיבית בשוק הדיור.

מדיניות "השוק הפרטי" בדיור הקצינה את הפערים החברתיים-כלכליים שהיו קיימים בעבר, כאשר שכבה הולכת וגדלה באוכלוסייה ממשיכה להתקשות להשיג 'דירה נאותה במחיר סביר', יעד המוגדר בחזון משרד הבינוי והשיכון.

כחלק ממדיניות "השוק הפרטי" השולטת בתחום הדיור בעשורים האחרונים, נטשה ממשלת ישראל את הדיור הציבורי, הקשיחה את הקריטריונים לזכאות והמעיטה או לעיתים אף ביטלה לחלוטין את ההשקעה בבנייה חדשה של דיור ציבורי. בשנים האחרונות הפך מסלול הסיוע בשכר דירה למסלול הסיוע העיקרי של המדינה בתחום הדיור למשקי בית – מסלול שבמתכונתו הנוכחית סובל מבעיות ניכרות, אינו מתוקצב די הצורך, ובעיקר – אינו מגשים את מטרתו בסיוע בהשגת קורת גג יציבה.

התמשכותו של משבר הדיור, הפוגע באופן הולך ומעמיק בשכבות רבות בקרב האוכלוסייה, ממשיך להיות על סדר היום הציבורי בישראל, אלא שבינתיים ללא מענה. כל עוד תמשיך המדיניות הממשלתית להישלט בידי אידאולוגיית "השוק הפרטי", החזון הממשלתי העומד עד היום כסיסמת משרד הבינוי והשיכון – "דירה נאותה לכל משפחה במחיר סביר ובשכונה הולמת" – ימשיך ויהיה ריק מתוכן.

בשנים 2015-2017 פרסם מרכז אדוה סדרת מחקרים בנושא משבר הדיור בישראל. המחקרים עסקו בהשפעת התרחבות אי-השוויון הכלכלי ובהשלכות של הצטברות העושר בידי מעטים על שוק הדיור, בכלכלה הפוליטית של שוק הדיור ובהשפעתם של "כוחות השוק" על משבר הדיור, ובניסוח כיוונים למדיניות חלופית רצויה, תחת הכותרת של 'דיור ציבורי אוניברסלי'.

בנובמבר 2020 פורסם נייר נוסף של מרכז אדוה תחת הכותרת: דיור לכל: קווים למדיניות דיור פוסט קפיטליסטית בישראל. הנייר נכתב כפרויקט במסגרת הסדנא למחשבה ועשייה פוסט-קפיטליסטית בחברה האזרחית שנערכה במכון ון-ליר בחודשים מרץ-אוקטובר 2020. הנייר הציג אופק למדיניות שמטרתה החלשת מעמדו של הדיור כסחורה, החלשת הזיקה בין מעמד כלכלי ובין מיקום הדיור, איכותו וטיבו, והבטחת דיור איכותי וראוי לכל שכבות האוכלוסייה. באופק של מדינות זו, דירת המגורים תחדל מלהיות סחורה נדל"נית, המתוכננת, ממומנת, נבנית ונמכרת בשוק למטרות השקעה ומקסום רווח, ובמקום זאת דיור יוצע כשירות ציבורי אוניברסלי הזמין ונגיש לכל, בדומה לאופן שבו נתפסים חינוך ובריאות ציבוריים.

המסמך הנוכחי מהווה המשך לנייר הקודם, ונכתב גם הוא בתמיכת מכון ון-ליר. מטרתו של מסמך זה היא לבחון את האפשרויות ליישום מדיניות של 'דיור לכל' בישראל, וזאת באמצעות השוואה ולמידה ממדיניות הדיור האוניברסלי הנהוגה כיום בווינה, עיר הבירה של אוסטריה.

מדיניות הדיור הנהוגה בעיר וינה נבחרה כדוגמא למדיניות מיטבית קיימת (best practice), המקדמת 'דיור לכל' (Housing for all). בעיר וינה מתבלטים הסדרי הדיור הציבורי והחברתי הנהוגים בתחומה, שמטרתם הבטחת הזכות לדיור איכותי בעיר לכלל שכבות האוכלוסייה. מדיניות זו נחשבת בספרות כביטוי ליישום של רעיון 'העיר הצודקת' (Just city),נחשבת גם כמדיניות המקדמת שוויון מגדרי אשר עוצבה תוך הטמעת חשיבה מגדרית בניסוחה.

כפי שמפורט במסמך, מדיניות זו מבוססת בעיקרה על נתח נכבד של הדיור המתנהל 'מחוץ לשוק', שלא למטרות רווח, ושמחירו אינו נקבע על פי מנגנוני היצע וביקוש.

בחלקו הראשון של המסמך תוצג סקירה קצרה של המדיניות הנוכחית בישראל שייעדה קידום דיור מוזל, שכירות ארוכת-טווח ודיור ציבורי. חלקו השני של המסמך מציג בפירוט את עקרונות מדיניות הדיור הנהוגים בעיר וינה שמטרתם הבטחת האפשרות לדיור בעיר לכלל שכבות האוכלוסייה. בהשראת עקרונות מדיניות הדיור בעיר וינה, מציג חלקו השלישי של מסמך את המהלכים המרכזיים שיש לנקוט על מנת לקדם גם בישראל מדיניות של 'דיור לכל', וכן פירוט של האתגרים והחסמים עליהם יש להתגבר על מנת לקדם מדיניות כזו. להלן תמצית המהלכים המפורטים בחלק זה:

א. יש לקבוע מדיניות מקיפה של 'דיור לכל' ולאפשר את קידומה.

ב. יש לקרוא תיגר על מקומו המרכזי של מודל הבעלות הפרטית במדיניות הדיור.

ג. יש לתקצב הרחבה משמעותית של הדיור הציבורי ולשנות את אופיו.

ד. יש לייצר מנגנונים לדיור בשכירות ארוכת טווח, ללא מטרות רווח וללא הגבלת זמן.

ה. יש לחדול מלהתייחס לקרקע כמקור הכנסה, ולהקצות קרקע ייעודית לדיור בשכירות מוזלת.

ו. יש לרסן את משקיעי הנדל"ן ולהחיל מנגנוני פיקוח על שוק השכירות הפרטי.

ז. יש לפעול לצמצום אי-השוויון החברתי-כלכלי בכללותו.

יעדה של המדיניות אליה מכוון מסמך זה היא מציאות שבה כל תושבי ישראל ייהנו מגישה לדיור איכותי ויציב, תוך מתן חופש מירבי בבחירת מקום המגורים, ומבלי להכפיף את עתידם לחובות גדולים ולהוצאות כבדות.

צפו בדיון שהתנהל באירוע ההשקה למסמך, בהשתתפות בעלי.ות תפקידים מאוסטריה ומישראל:

הפרויקט נתמך על-ידי מכון ון-ליר בירושלים // פרסום המסמך בתמיכת 'פורום תרבות אוסטרי', שגרירות אוסטריה, תל-אביב